Topic outline

 • Työelämässä vaaditaan taitoa hallita erilaajuisia, ainutkertaisia, luovuutta vaativia ja riskejä sisältäviä projekteja. Ne edellyttävät suunnittelua, tavoitteita, projektityökaluja sekä ajankäytön jatkuvaa tarkkailua. Sen lisäksi on osattava kommunikoida eri tilanteissa erityyppisin viestein vastaanottajat ja viestien tavoitteet huomioiden.

  Samoja taitoja tarvitaan jo opinnoissa, jotka koostuvat lukuisista pienemmistä ja suuremmista projekteista. Niiden etenemisestä ja lopputuloksista viestitään sekä suullisesti että kirjallisesti. Tämä kurssi kehittää projektien suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen liittyviä taitoja sekä kykyä viestiä asiantuntevasti eri konteksteissa. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

  FT, yliopistonlehtori Marketta Majapuro

  Kurssi pidetään verkkokurssina ja viikoittain palautettavina tehtävinä.

  • Tiedostosta näet kurssin ohjelman sekä yksilö- ja tiimitehtävät ja niiden palautuspäivät.

  • Tärkeät ilmoitukset esimerkiksi kurssin suorittamiseen tai muutoksiin liittyvistä asioista
  • Tällä keskustelualueella kannattaa esittää sellaisia kysymyksiä ja kommentteja, joista on hyötyä koko ryhmälle.
   Alueella voi myös jakaa kiinnostavia linkkejä tai muuta kurssin aihepiiriin liittyvää materiaalia.

 • Huomaathan, että kurssin tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei oteta mukaan arviointiin, eikä osatehtäviä voi uusia.

 • Löydätte tästä osiosta tällä viikolla palautettavien tehtävien ohjeet, lisämateriaalit ja palautuslaatikot.

  Jos sinä tai tiimisi haluatte kysyä jotakin, kysymykset kannattaa esittää kurssin etusivulla olevalla keskustelualueella.

  Voimme myös pitää tiimeittäin virtuaalisia palavereja, joihin minäkin osallistun - nämä palaverit siis tiimin sisäisten palaverien lisäksi. Palavereista kannattaa sopia vaikkapa MyCoursesin henkilökohtaisissa viesteissä tai sähköpostitse: marketta.majapuro@aalto.fi