Topic outline


 • Tervetuloa Suomi 2B kurssille!

  Opettaja: Maria Lind, maria.lind.fi@gmail.com

  Kirja: Sonja Gering ja Sanni Heizmann, Suomen mestari 2,  kappaleet 2-4


 • tunnin aiheet

  - kurssin ohjelma

  - minun täytyy, minun ei tarvitse

  - sairaus ja terveys

  Kotitehtävät:

  Lue teksti s. 49-50, tee tehtävä 1 sivulla 60.

  Muistatko imperfektin? Tee harjoitus 2 sivulla 61.


  Ensi maanantaiksi:

  opi sanat s. 52-53 niin paljon kuin pystyt, käytä quizletteja; kirjoita foorumiin: milloin olit viimeksi kipeä? 

  (By next Monday: learn the words from pages 52-53 as much as you can, use quizlets; write to the forum: when was the last time you got sick?)

 • Tunnin aiheet:

  kertaus: milloin?

  lääkärissä asiointi

  objekti


  Kotitehtävät:

  tee tehtävät alla: persoonapronominit ja objekti; 

  tee tehtävät 8 sivulla 66, tehtävä 9 sivulla 67 ja tehtävä 16 sivulla 70.

 • Tunnin aiheet:

  - Karilla on huono olo; lastenlääkärin odotushuoneessa

  - relatiivipronomini joka

  - k-p-t sanatyypeissa in, e, ja as/äs


  Kotitehtävät:

  Harjoitus 21 sivulla 76 (joka-pronomini, sivu 57).

  Harjoitus 22 sivulla 76 ja harjoitus 23 sivulla 77 (-in, -e, -as/äs, is).

  Lue kielioppisäännöt sivuilla 91-92. (Read the grammar rules on pages 91-92.)

  Kirjoita 2 lausetta keskusteluun. (Write 2 sentences to the forum below.)

 • Tunnin aiheet:

  verbi + maan/massa/masta


  Kotitehtävät:

  Tee tehtävä 12 sivulla 105.

  Lue teksti sivuilla 81-84 ja tee tehtävä 4 sivulla 98.

  Opi sanat sivuilla 88-90 (niin paljon kuin pystyt) ja tee quiz alla.

 • Tunnin aiheet:

  -Teksti Mökkireisu; pikkusanat

  - sauna

  - luonto; kertaus: vanhat i-sanat

  - verbityyppi 6


  Kotitehtävät:

  - h5p tehtävä alla

  - harjoitukset 17 ja 18 sivulla 110

  - vertaile transitiivi- ja intransitiiviverbeja sivulla 93.  Compare verbs on page 93.

 • Tunnin aiheet:

  kertaus: verbityyppi 6

  transitiivi- ja intransitiiviverbit

  nähdä näkyä

  kuulla kuulua

  ilmoittaa ilmoittautua

  unohtaa unohtua


  Kotitehtävät:

  1. Harjoitukset 15 ja 16 sivuilla 108-109

  2. Kuuntele dialogia. Ymmärrätkö, mistä dialogissa puhutaan?

  3. Lue teksti s. 121- 122 (kappale 4) ja tee harjoitus 1 s. 130.

  4. Lue lauseet alla.
 • Tunnin aiheet:

  - puhekieli

  - mitä teit viikonloppuna?

  - negatiivinen imperfekti


  Kotitehtävät:

  Tee harjoitus 15 s. 142 ja harjoitus 16 s. 143.

  Lue sivu 128.


 • Tunnin aiheet:

  Vapaa-aika

  -minen

  Kotitehtävät:
  lue sivu 129;
  tee harjoitus 7 s.135- 136;
  harjoitus 9 sivulla 137 ja
  harjoitus 11 s. 138;

 • Tunnin aiheet:

  - kertaus: harrastukset, -nen-sanat

  -rektio


  Kotitehtävät:

  Tee testi sivuilla 145-147

 • Kertaus:

  rektio;

  positiivinen ja negatiivinen imperfekti,

  sairaudet.


  Kotitehtävät:

  Kertaustehtävät alla.

 • Tunnin aiheet:

  - kertaus tentiin, mm. objekti;

  - kuuntelutehtävä 6 sivulla 134.


  Kotitehtävä:

  harjoittele tenttiin!