Topic outline

 • Tunnin aiheet:

  kertaus: verbityyppi 6

  transitiivi- ja intransitiiviverbit

  nähdä näkyä

  kuulla kuulua

  ilmoittaa ilmoittautua

  unohtaa unohtua


  Kotitehtävät:

  1. Harjoitukset 15 ja 16 sivuilla 108-109

  2. Kuuntele dialogia. Ymmärrätkö, mistä dialogissa puhutaan?

  3. Lue teksti s. 121- 122 (kappale 4) ja tee harjoitus 1 s. 130.

  4. Lue lauseet alla.