Osion kuvaus

  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 1 - Luonnos 1 Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 2 - Luonnos 2 Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 3 - Luonnos 3 Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 4 - Luonnos 4 Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 5 - Luonnos 5 Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Master's thesis - version for grading -- Maisterivaihe - arvosteltava versio Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään Maisterin opinnäyte / Diplomityö - Master's thesis - Magisteravhandling / Diplomarbete
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Version for pre-examination Turnitin Tehtävä 2
   Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään Väitöskirja - Doctoral dissertation - Doktorsavhandling
  • Sivu icon
   How to add another inbox for the next draft? Sivu
   Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opettaja