Topic outline

 • Teemoja
  • minä kirjoittajana
  • suunnitteleva kirjoittaminen (harjoitus: pakkokirjoittaminen)
  • essee tekstilajina
  • populääri tiedekirjoittaminen + keskustelua Marianna Keisalon artikkelista
  • asiatekstin (yleisiä) piirteitä
  • opinnäytetyön rakenne

  Kotitehtävät
  1) Palapelitehtävä johdannon kappaleiden järjestyksestä.
  2) Tee omasta aiheestasi
  joko silmukointiharjoitus:
  1. Valitse aihe.
  2. Kirjoita sivun verran aiheestasi vapaasti, nopeasti ja ilman kritiikkiä.
  3. Lue tuotos ja valitse siitä kiinnostavin tai tärkein asia. TAI Luetuta teksti jollakulla ja pyydä häntä valitsemaan.
  4. Kirjoita siitä sivun verran vapaasti, nopeasti ja ilman kritiikkiä.
  5. Lue ja valitse kiinnostavin tai tärkein asia.
  ...tai vapaan (kontrolloidun) kirjoittamisen harjoitus:
  1. Valitse aihe.
  2. Kirjoita 10-20 minuuttia vapaasti: rennosti, nopeasti ja ilman kritiikkiä. Keskity ideoiden ja ajatusten esiin saamiseen.