Översikt

  • This workplace collects information and practical hints on presenting mathematical exercises in MyCourses.

    Please send any comments on the materials to luis.costa@aalto.fi.

    Tähän työtilaan kerätään ohjeita matemaattisten tehtävien tekemiseen MyCoursesissa. Pääpaino on Stack-tehtävissä, joilla voidaan tehdä monipuolisesti automaattisesti tarkastettavia ja yksilöllisesti satunnaistettuja tehtäviä niin laskuharjoituksiin kuin kokeisiin.

    Kommentteja työtilan sisällöistä saa lähettää osoitteeseen luis.costa@aalto.fi.