Översikt

  • Tälle sivulle tulevat jakoon kurssin harjoituspaketit (HP) ja niiden ratkaisemisessa käytettävät Excel-työkirjat. Sivulle lisätään myöhemmin postilaatikko Excel-työkirjan palautusta varten. Sivulle tulevat myös näkyviin harjoituspaketeista (HP1 ja HP2) saadut pisteet.

    Kurssin arvosana julkaistaan WebOodissa.