Översikt

 • Lähitentin korvaa poikkeusolojen vuoksi tämä sähköinen tentti.

  Tentti alkaa 16.4.21 klo 9 ja essee palautetaan 16.4.21 klo 13 mennessä.

  Huomaathan, että palautuslaatikko sulkeutuu klo 13, eli sen jälkeen vastauksia ei voi palauttaa.

  Tentissä voi käyttää hyödyksi kaikkea oppimateriaalia.

  Palauta vastauksesi yhtenä pdf-tiedostona.

   Ohje: ESSEE

   Pituus 2-3 (A4) sivua, rivivälillä 1,15.

   Valitse seuraavista kolmesta aiheesta yksi (1) mieluisa aihe ja kirjoita siitä essee.

  Mikä on essee? Essee on omia ajatuksia sisältävä teksti, jossa tarkastelet jotain annettua aihetta sen juridisen sisällön ja käytännön välistä suhdetta.

   


  Arvostelu: 1-5  • Inlämningsuppgift icon
   Työsuhdejuridiikka - esseen aiheet (3) Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande