Översikt

 • Allmänt

  Tervetuloa Puhu asiantuntevasti -kurssille!

  Kurssilla kehitämme asiantuntijan vuorovaikutusosaamista.

  Pidä huoli, että sinulla on toimiva kamera ja mikrofoni. 

  Kirjaudu videotapaamisiin opettajan välittämän linkin kautta omalla nimelläsi. 

  Osallistu tapaamisiin sellaisessa paikassa, jossa pystyt seuramaan opetusta aktiivisesti ja myös puhumaan itse. 

  Läsnäolo tunnilla tarkoittaa sitä, että koko videopuhelutapaamisen ajan:
  - kamera on päällä, ellei toisin ohjeisteta (voit halutessasi käyttää virtuaalista taustakuvaa)
  - opettaja voi olla kanssasi vuorovaikutuksessa milloin vain 
  - muut läsnäolijat voivat olla kanssasi vuorovaikutuksessa milloin vain. 

  Videotapaamisissa ja pari- ja ryhmätöissä (Breakout Rooms) käytetään opetuskieltä, ellei opettaja toisin ohjeista. 


  Suoritustapa Kontaktiopetus Zoomissa 12h ja oppimistehtävät 15h (hyväksyttävä suoritus edellyttää 80% läsnäolon kontaktiopetuksessa).

  Tavoitteet Opiskelijan identiteetin vahvistuminen oman alansa asiantuntijana. Työelämässä ja opinnoissa tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen.

  Sisältö Teemat: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen, esiintymisjännitys, kuunteleminen, palaute- ja yhteistyötaidot.

  Työtavat Lähiopetus ja itsenäinen työskentely (luennointia, harjoituksia, keskusteluja, esiintymistehtävä).