Topic outline

 • Etusivu

  Vastuuopettaja: Prof. Antti Punkka (antti.punkka@aalto.fi)

  Pääassistentti: Lauri Kurkela (lauri.kurkela@aalto.fi)

  Muut assistentit: Sonja Kokkonen, Noora Torpo

  Kurssin harjoitustehtäviin liittyvissä asioissa ole yhteydessä pääassistenttiin tai assistentteihin. Muissa kurssin suorittamiseen liittyvissä yleisissä asioissa ole yhteydessä pääassistenttiin.

  Kurssin opetustilaisuudet pidetään Zoomissa! Osallistuminen on pakollinen osa kurssin suorittamista.

  Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/68748131284

  Oppimistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti.
  • Luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen.
  • Toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla.
  • Visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin.

  Näitä taitoja harjoitellaan ohjatulla tietokonetyöskentelyllä sekä itsenäisissä kotitehtävissä. Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, R ja Excel. Näitä ohjelmistoja käyttäen rakennetaan mm. simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja. 


  Kurssin laajuus on 5 op ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Katso myös etusivulta löytyvä Kurssin esittely-pdf. Kurssilla ei ole tenttiä, vaan kurssi suoritetaan tekemällä kaikki kurssin tehtävät hyväksytysti.

  Matlabin, Excelin ja Mathematican saa Aallon kautta ladattua myös kotikoneelle. Latauspalvelusta vastaa Aallon IT-palvelut.