Översikt

 • Yleiset osaamistavoitteet

  Kurssin jälkeen osaat

  1. Laskea varausjakauman aiheuttaman sähkökentän ja potentiaalieron yksinkertaisissa geometrioissa.
  2. Määrittää sähkövirran aiheuttaman magneettikentän ja varattuun hiukkaseen tai virtajohtimeen kohdistuvan voiman magneettikentässä.
  3. Määrittää induktiojännitteen sekä indusoituneen sähkökentän.
  4. Määrittää virrat, jännitteet ja tehot vaihtovirtapiireissä.
  5. Tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn aaltoliikkeenä eteneviksi sähkö- ja magneettikentiksi.

  Tämän lisäksi kurssin luentodioista löytyy viikkokohtaisia pienempiä osaamistavoitteita, joiden tehtävänä on tukea opiskeluasi (mitä pitäisi oppia, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota).