Osion kuvaus

 • Nämä ohjeet täydentyvät sitä mukaa, kun tentti lähenee.  Jos tentin aikana tulee ongelmia, luennoitsijaan voi ottaa yhteyttä sähköpostilla jouko.lahtinen @ aalto.fi.

  Toukokuun rästitentti pidetään 31.5.2021 kello 13:00 – 16:00 etätenttinä. Tenttikysymykset julkaistaan MasteringPhysics (MP)-järjestelmässä ja ne ovat auki vain tentin ajan. Linkki MP-järjestelmään tulee tämän tekstilaatikon alapuolelle ennen tentin alkua. Tenttikysymyksiin pääsee vain tenttiin ajoissa ilmoittautuneet ja tenttiin pääsee vain alla olevan linkin kautta. Tentissä on seitsemän kysymystä, joista voi saada korkeintaan 40 pistettä kurssin loppuarvosteluun. Kysymyksissä on sekä lasku- että selitystehtäviä.

  MP:n voi avata etuajassa, joskin tentti nimellä "Toukokuun tentti" aukeaa MP:n harjoituksissa vasta kello 13:00. 

  Tenttikysymykset ovat suomeksi. Tenttiin saa vastata joko suomen- tai ruotsinkielellä. Vastaukset tehtäviin annetaan ensisijaisesti MP-järjestelmässä. Jos kuitenkin haluat vastata kynällä ja paperilla, katso ohjeet vastausten laatimiseen alempana olevasta palautuslaatikosta. Huomaa, että kaikki palautuslaatikkoon palautetut ratkaisut tulee kirjoittaa ja/tai piirtää käsin.

  Tenttiin vastataan itsenäisesti ja ulkopuolista apua ei saa käyttää; tekstin, vastausten tai vastausten osien kopiointi kirjoista, verkosta tai toiselta tenttijältä ei ole sallittua. Kurssin oppikirjaa ja tenttimuistiinpanoja saa käyttää. Tenttimuistiinpanoja ei kuitenkaan oteta mukaan arviointiin.

  Huomatkaa seuraavat yksityiskohdat MP:n käytölle:
  • Tehtävissä ei ole vinkkejä. 
  • Laskennallisissa tehtävissä MP antaa välittömän palautteen, onko vastaus oikein. 
   • Näihin kysymyksiin voi yrittää vastata 4 kertaa. 
   • Jokainen väärä vastaus vähentää 20% kyseisestä kohdasta annettavia pisteitä.

  Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tentin arvostelu tehdään tehtävä kerrallaan, jolloin opiskelijan kaikkia vastauksia ei välttämättä arvostella. Kun opiskelijan pistemäärä kurssin loppuarvostelussa ylittää hyväksytyn suorituksen rajan, arvostelu hänen kohdallaan lopetetaan.

  Tätä tenttiä ei voi käyttää arvosanan korottamiseen.  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään Rästitentti
   Tehtävä icon
   Tentin palautuslaatikko Tehtävä

   Niihin tehtäviin, joihin et vastannut MasteringPhysics-järjestelmässä, voi vastata palauttamalla vastaukset tähän palautuslaatikkoon tentin aikana tai heti tentin päättymisen jälkeen. Näihin vastauksiin pätevät seuraavat ohjeet: 

   • Laadi vastaukset kynällä ja paperilla. Koko vastaus tulee kirjoittaa ja/tai piirtää käsin. Vastauskielinä kelpaavat suomi ja ruotsi.
   • Kirjoita oma nimesi ja opiskelijanumerosi vastauspaperiin. Lisää myös allekirjoituksesi sen vakuudeksi, että et ole käyttänyt kiellettyjä menetelmiä tentin suorittamiseen.
   • Skannaa tai valokuvaa laatimasi vastaus. Varmista, että lopputulos on helposti luettavissa ja käyttämäsi merkinnät ovat selkeitä.
   • Palautuslaatikko hyväksyy tiedostot .pdf, .jpeg, .jpg, .tif tai .tiff -muodossa. 
   • Nimeä tiedostot opiskelijanumeroasi käyttäen muotoon XXXXXX_T1XXXXXX_T2 jne ja muista laittaa XXXXXX:n tilalle oma opiskelijanumerosi. Jos palautat tiedostot jollain muulla tavalla nimettynä, vastauksesi saattavat jäädä arvostelematta.
   • MyCourses kuittaa onnistuneen palautuksen sähköpostilla. Palautuslaatikko sulkeutuu 10 min tentin päättymisen jälkeen. 
   • Vain näiden ohjeiden mukaiset palautukset arvostellaan.

   Laatikko on auki tenttipäivän aamusta alkaen, joten voit kokeilla halutessasi palauttamista etukäteen jollain pienellä tiedostolla. Se kannattaa nimetä "Testi_XXXXXX", jotta se ei sekoitu vastauksiin.