Topic outline

 • Kurssin luennot pidetään tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12.  Linkki luentoihin on alla.

  Luennoilla on suositeltavaa pitää mukana kurssin luentomateriaali. Se on tarkoitettu luentotyöskentelyn tueksi eikä korvaa oppikirjaa oman opiskelun materiaalina. Luentomateriaaliin kannattaa tehdä omia merkintöjä.

  • Viikko 1 (7.9. - 13.9.)

   Ensimmäisellä luentoviikolla käsitellään nesteiden virtauksia. Luentomonisteesta kappalle 1.1 alikappaleineen. Oppikirjasta kappaleet 13-8:sta 13-10:een. Myös luvun 13 aiempia kappaleita voi silmäillä, jos nesteiden paine ei ole tuttu käsite.

  • Viikko 2 (14.9. - 20.9.)

   Toisella luentoviikolla käsitellään kappaleiden elastisia muodonmuutoksia ja nostetta. Luentomateriaalista kappale 1.2 ja oppikirjasta 12-4, 12-5 ja 13-7

  • Toinen luentojen esitehtävä suoritetaan MasteringPhysicsissä. Tehtävä avautuu perjantaiaamuna klo 9 ja siihen pääsee käsiksi linkistä MP-tehtävät.

  • Viikko 3 (21.9. - 27.9.)

   Kolmannella luentoviikolla käsitellään termodynamiikkaa. Aiheina ovat lämpötila, ideaalikaasun tilanyhtälö, kineettinen kaasuteoria, Maxwellin vauhtijakauma ja ensimmäinen pääsääntö sekä ideaalikaasun sisäenergia ja prosessit. Luentomonisteesta nämä ovat kappaleet 1.3. - 1.3.8. Oppikirjassa vastaava asia on kappaleissa 17-1 - 17-3, 17-6, 17-7, 18-1, 18-2, 19-6 ja 19-7.

  • Viikko 4 (28.9. - 4.10.)

   Neljännellä luentoviikolla käsitellään molaarisia ominaislämpökapasiteetteja ja puhutaan lämpövoimakoneista luentomonisteen kappaleista 1.3.9 - 1.3.15. Jos aika antaa myöten, niin viikolla neljä käsitellään myös termodynamiikan toinen pääsääntö ja entropia (kappaleet 1.3.16 ja 1.3.17). Oppikirjasta kappaleet 19-7, 19-8, 19-9, 20-2, 20-3, 20-4 (ja 20-5, 20-6).

  • Neljäs luentojen esitehtävä suoritetaan taas MasteringPhysicsissä. Tehtävä avautuu perjantaiaamuna klo 9 ja siihen pääsee käsiksi linkistä MP-tehtävät.

  • Viikko 5 (5.10. - 11.10.)

   Viidennellä ja viimeisellä luentoviikolla käydään läpi kurssin viimeiset asiat: Entropia, lämmönjohtuminen ja termodynaamiset potentiaalit. Luentomonisteesta kappaleet 1.3.16 - 1.3.18 ja 1.4 sekä oppikirjasta 20-5, 20-6, 20-9 ja 19-10 alkuosa.

  • Viides luentojen esitehtävä suoritetaan taas MasteringPhysicsissä. Tehtävä avautuu hieman myöhässä maanataiaamuna siihen pääsee käsiksi linkistä MP-tehtävät. Myöhäisen avautumisen takia palautuksen takaraja on vasta ennen keskiviikon luentoa.