Osion kuvaus

 • Termodynamik period II 2020

  Detta är den svenskspråkiga Termodynamikens hemsida.

  Kursen består av föreläsningar, laborationer och räkneövningar. 50% av kursvitsordet består av laborations- och räkneövningspoäng. Kursen har tre typer av räkneövningar, hemuppgifte(n/r), ex tempore + instuderingsuppgifter i WileyPlus för föreläsningarna.

  I den rådande coronasituation (i skrivande stund 22.10.) ser det ut som om kursen kan undervisas mer eller mindre normalt. Planen är att föreläsningarna hålls normalt och samtidigt sänds en videofeed via kursens MyCourses-sidor för elever som inte kan närvara pga t.ex. karantän. Räkneövningarna hålls normalt men laborationerna är något modifierade, med mindre arbetstimmar i elevlabbet.

  Kursen är primärt avsedd för ENG-skolans studenter, men studeranden från andra kandidatprogram är också välkomna. Kursens deltagarantal väntas ligga rejält under gränsen för att kunna arrangera en normal tentamen. Således bibehålls ett normalt vitsordssystem (1-5).

  Kursens lärare:

  Föreläsare + ex tempore räkneövningar: Jonatan Slotte

  Räknestugor: Markus Henttonen

  Labbassistent: Emma Verkama

  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Keskustelualue icon
   Meddelanden Keskustelualue