Topic outline

 • Kursens föreläsningar kommer att ordnas normalt, såvida corona-situationen inte förändras märkbart, eller deltagarantalet på kursen överstiger 40 studenter. Föreläsningarna kommer att streamas, så att elever tillhörande riskgrupper eller i karantän också kan följa med dem.

  F.o.m. 3.11. kan man ställa frågor under pågående föreläsning i zoom-chatten. Notera dock att CHATTEN SYNS ÅT ALLA NÄRVARANDE I FÖRELÄSNINGSSALEN.

  Föreläsningstransparangerna är endast tänkta som stöd för föreläsningarna och som stöd för kursens svenskspråkiga terminologi. Transparangerna bör inte användas som den enda litteraturen på kursen.

  • Folder icon
   Föreläsningstransparanger Folder
   Not available unless: You belong to any group