Topic outline

 • Kurssin arvosana muodostuu kolmesta tekijästä: lyhyistä kotona tehtävistä luentojen esitehtävistä (20%), laskuharjoituksista (50%) sekä kotitentistä (30%). Arvosana-asteikko löytyy tämän sivun alalaidasta.

  Laskuharjoituksissa lasketaan kurssin opettajien opastuksella edellisten luentojen aiheisiin liittyviä tehtäviä, joista palautetaan noin viikon sisällä omat ratkaisut. Tehtävät arvostellaan asteikolla 0-2, jossa täysien pisteiden saaminen edellyttää tehtävän oikeaa ratkaisua (esim. lukuarvo) että selkeää esitystä siitä, että olet ymmärtänyt tehtävään liittyvän fysiikan oikein. Puutteellisesta esityksestä ei anneta täysiä pisteitä ja tämä koskee myös tenttiä kurssin lopussa. Laskuharjoitusten työmäärä on pyritty mitoittamaan niin, että tehtävien itsenäiseen työstämiseen ja puhtaaksi kirjoittamiseen kuluisi keskimäärin 6 h/vko.

  Luentojen esitehtävien ensisijainen tarkoitus on auttaa valmistautumaan seuraaville luennoille. Tyypillinen esitehtävä käsittää kurssimateriaaliin tutustumisen (esim. seuraavan viikon luentoihin liittyvät luvut oppikirjasta) ja materiaaliin liittyviin lyhyisiin monivalintatehtäviin vastaamisen MyCoursesissa. Pohdintatehtäviin liittyvä työmäärän tulisi olla keskimäärin 3-4 h/vko, sisältäen materiaalin lukemiseen, pohtimiseen ja monivalintatehtäviin vastaamiseen käytetyt ajat.

  Arvosana. Kurssin arvosana määräytyy esitehtävien, laskuharjoitusten ja tentin painotusten mukaisesti (kts. yllä) kokonaispisteistä alla olevan asteikon mukaisesti. Suurin kokonainen prosenttiyksikkö määrittää arvosanan (eli 84.9% → 84%, 85.5% → 85% jne.)

  Osuus maksimipisteistä
  Arvosana
  40 - 49% 1
  50 - 59% 2
  60 - 69% 3
  70 - 84% 4
  85+% 5