Topic outline

 • [Tällä kurssilla on sekä etä- että lähiopetusta. Tarkemmat tiedot löytyvät 12.8. lähetetystä kurssiuutisesta sekä alasivulta "Aikataulu".]

  Kurssin tavoitteena on opettaa perustiedot ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuudesta sekä maallikon että säteilyn käyttäjän kannalta. Ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutukset, säteilysuojelussa käytettävät suureet ja yksiköt, biologiset vaikutukset ja annoslaskennan perusteet esitellään. Ydinturvallisuuden periaatteet, ydinvoimaloiden ja ydinjätteen sekä toisaalta säteilyn lääketieteellinen käyttö ja ympäristön kannalta tärkeimmät säteilyuhat selostetaan. Säteilysuojelun keskeinen lainsäädäntö ja muut säännökset sekä annosrajoitukset käydään läpi. Säteilysuojelulaskuja harjoitellaan ja kurssiin liittyy vierailu Säteilyturvakeskukseen (STUK) sekä pakolliset demonstraatiot umpilähteistä ja röntgenlaitteista. (Valitettavasti STUK-vierailu näyttää koronatilanteen takia peruuntuvan.)

  Kurssin luennot ja laskuharjoitukset pidetään I ja II periodin aikana maanantaisin klo 12-15 ja keskiviikkoisin klo 9-12.

  • Luennot ja harjoitukset rytmitetään joustavasti eli keskiviikkoisinkin on luentoja ja maanantaisinkin on harjoituksia.
  • I periodin alussa käydään läpi kurssin kannalta oleelliset asiat lukion syventävän fysiikan kurssista "Aine ja säteily" (LOPS-2003: FY8, LOPS-2015: FY7). Mikäli tiedot ovat hallussa entuudestaan, nämä luennot ja harjoitukset voi jättää väliin.
  • II periodissa luentoja ja harjoituksia ei ole periodin loppuun saakka. Kolmen viimeisen viikon aikana järjestetään kurssisuorituksen kannalta pakolliset demonstraatiot, jotka tehdään pienryhmissä. Työvuorojen varaussysteemi avataan MyCoursesissa II periodin alkupuolella.

  Kurssin riittävän hyvin suorittaneet saavat säteilyturvallisuusvastaavan (STV) todistuksen osaamisalanaan umpilähde- ja röntgentoiminta sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3 (teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminta, osaamisala 1 [STM-asetus 1044/2018]). Riittävän hyvä suoritus tarkoittaa tentin läpäisyä siten, että saa vähintään arvosanan 3. Tenttitehtävistä kolme on sanallisia ja kaksi laskutehtäviä, ja arvosana 3 taataan 20/30 pisteellä.

  Kurssille ja sen tentteihin ilmoittaudutaan Oodissa. Kurssi on Energiatieteiden sivuaineen valinnainen kurssi sekä Aalto Nuclear Safety -sivuaineen valinnainen kurssi.

  (NOTE: This course is given in Finnish, since it handles Finnish regulations and the course literature is in Finnish.)