Topic outline

 • Kurssin laskuharjoitustehtävät jaetaan tällä sivulla. Ratkaisut jaetaan alasivulla "Aaltolaisille" laskareiden jälkeen.

  Laskarit pidetään lähiopetuksena aikataulun mukaisesti.

  Laskuharjoitukset pidetään perinteiseen malliin: ennakkoon jaetut tehtävät ratkaistaan opettajan antamien vinkkien avulla. Laskareihin kannattaa tulla kynän, paperin ja laskimen kanssa, jos tämänkaltainen opetus tukee oppimistasi. Opiskelu valitsemanasi ajankohtana yksin tai muiden opiskelijoiden kanssa on mahdollista mallivastausten avulla.

  Opiskelijoiden laskemia laskarivastauksia ei palauteta mihinkään eikä niistä saa lisäpisteitä kurssisuoritukseen. Laskareita kannattaa kuitenkin laskea, koska tentin viidestä tehtävästä kaksi on laskutehtäviä ja ne ovat hyvin laskaritehtävien kaltaisia.


  • quiz icon
   Harjoitus: SFT-tentin Quiz-tehtävä (4/2021)
   Not available unless: You are a(n) Student

   Tällä Quiz-tehtävällä voi harjoitella kurssin "Säteilyfysiikka ja -turvallisuus" tenttiä 14.4.2021 varten. Tehtävällä on 5 minuutin aikarajoitus aloitushetkestä lukien ja jäljellä olevaa aikaa näyttävän kellon pitäisi näkyä sivun yläkulmassa.

   Jos vastausvaihtoehtoja on kaksi, oikea on +1 pisteen ja väärä 0 pisteen arvoinen.

   Jos vastausvaihtoehtoja on kolme, oikea vaihtoehto on +1 pisteen, vaihtoehto "EOS" 0 pisteen ja väärä vaihtoehto -1 pisteen arvoinen. Mahdollinen negatiivinen kokonaispistemäärä pyöristetään nollaksi.

   Väärästä vaihtoehdosta tulevan miinuspisteen takia kannattaa harkita epävarmoissa tapauksissa EOS-vaihtoehtoa!

  • assign icon
   Harjoitus: SFT-tentin selitys- tai laskutehtävä Assignment
   Not available unless: You are a(n) Student

   Tässä tehtävätyypissä annetaan kysymys (selitystehtävä tai laskutehtävä) ja vastaus kirjoitetaan käsin ruutupaperille. Kun vastaus on valmis, se kuvataan tai skannataan ja ladataan MyCoursesiin tähän tehtävänpalautuslaatikkoon.

   HUOM1! Tarkista että skannattu/valokuvattu kuva vastauksestasi on terävä ja täydellinen.

   HUOM2! Tentissä vastausaika on rajoitettu 5-60 minuuttiin tehtävästä riippuen.

   HUOM3! Tentin yhteydessä arkistoi skanni/kuvatiedosto itsellesi ja vastauspaperi muokkaamattomana 30 päivän ajan, mikäli tentin tarkastaja haluaa ne nähtäväkseen tarkistuksen yhteydessä.