Topic outline

  • Taina Kurki-Suonio on vanhempi lehtori Teknillisen fysiikan laitoksella ja hän toimii ASCOT-ryhmän johtajana fuusioenergian alalla. Fuusiotutkimuksen puolella Taina on kansainvälisen asiantuntijaryhmän (ITER Tokamak Physics Activities - Energetic Particle Physics) virallinen jäsen, Max Planck -instituutin operoiman Wendelstein 7-X-stellaraattorin ohjelmatoimikunnan jäsen sekä IAEA:n julkaiseman Nuclear Fusion -lehden toimitusneuvoston jäsen. Vuoden 2017 alusta lähtien Taina toimii Suomen Akatemian nimittämänä edustajana EU-komission ESFRI-energiatyöryhmässä, joka valvoo ja suunnittelee Euroopan kannalta merkittäviä energiatutkimukseen liittyviä infrastruktuureja.

    Jarmo Ala-Heikkilä toimii asiantuntijana Teknillisen fysiikan laitoksen Antimatter and Nuclear Engineering -ryhmässä. Hänellä on pitkä kokemus ydinenergia- ja säteilyasioista, mutta hän on seurannut tiiviisti myös yleisempiä energia- ja ilmastonmuutoskeskusteluita. Jarmo on toiminut useassa vastuutehtävässä Suomen Atomiteknillisessä Seurassa, parhaillaan jäsenlehden ATS Ydintekniikka päätoimittajana. Lisäksi hän on ollut mukana kansallisessa ydinturvallisuustutkimusohjelmassa sekä TEM:n johtamissa ydinenergia-alan osaamis- ja strategiatyöryhmissä. Hän on ollut kehittämässä gammasäteilyn tunnistusjärjestelmää, jota on sovellettu kansallisissa säteilynvalvontatehtävissä sekä kattavan ydinkoekiellon (CTBT) valvontaverkostossa.


    Tähtiluennoitsija (24.9.)

    Sanna Syri on energiatekniikan ja energiatalouden professori insinööritieteiden korkeakoulussa. Hän johtaa 35 hengen energiatehokkuuden ja energiajärjestelmien tutkimusryhmää. Sanna tutkii erityisesti ilmastonmuutoksen tehokasta hillintää suuren mittakaavan energiajärjestelmissä sekä sähkömarkkinoita. Sannalla on useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita. Sanna on mukana Aallon ja Tallinnan Taltechin EU-hankkeessa FINEST, jossa tutkitaan vähäpäästöisiä kaupunkien energiajärjestelmiä. Sanna on myös Fingridin hallituksen jäsen.