Topic outline

  • Energialukutaidon hankkimiseksi opiskelijat pitävät viikoittain kirjaa eri energiatuotantomuotojen käyttäytymisestä seuraten annettuja webbilinkkejä (kts. allaoleva Excel-taulukko). Internet-kirjanpitonsa perusteella opiskelijat kirjoittavat lyhyet johtopäätökset Suomen tämänhetkisestä sähköntuotantotilanteesta ja mielellään esittävät pohdintoja myös tulevaisuuden suhteen. Noin viiden minuutin suullinen esitys ja max. 10 sivun kirjallinen raportti.
    Seurantatehtävän muistamisen varmistamiseksi Tehtävät-osiossa on viikottain palautuslaatikko senastiselle versiolle.