Topic outline

 • Kurssin suorittaminen

  Kurssille suunniteltu lähiopetus (luennot ja harjoitusten ohjaus) järjestetään Zoomin välityksellä. Luennot ovat 14.1 alkaen torstaisin 12:15 - 13:45.  Harjoitustehtäviin voi kysyä neuvoa viikosta 3 alkaen maanantaisin 12:15-14:00, tiistaisin 10:15-12:00 ja torstaisin kello 14:15-16:00 (myös pääsiäisen jälkeisellä viikolla).

  Kurssin suuren osallistujamäärän ja tenttijärjestelyjen vuoksi kaikkiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava erikseen Oodissa. Seuraava tentti on keskiviikkona 26.5. klo 17-20. Koronatilanteen vuoksi tentti järjestetään etänä MyCourses-sivuston kautta.

  Kurssin suorittamisessa on kaksi vaihetta. Perusosa on MyCoursesissa ja sen hyväksytty suorittaminen on kaikille pakollinen, mikä tarkoittaa, että harjoituksista ja verkkokokeista on saatava vähintään 30 pistettä. Harjoitusten ja verkkokokeiden kokonaispistemäärä on 46, mutta kurssiarvosanaa määrättäessä otetaan huomioon enimmillään 42 pistettä. Perusosan tehtävillä voi saada parhaimmillaan arvosanan 3. Jatko-osaan kuuluvat MyFinanceLab:n verkkotehtävät ja e-kirjaan (Berk and DeMarzo: Corporate Finance, 4. painos) perustuva kirjatentti. Jatko-osan suorituksilla voi saavuttaa arvosanat 4-5. Jatko-osaan pääsemiseksi perusosasta on kerättävä vähintään 38 pistettä. Kirjatentti ei siis ole pakollinen suoritus eikä sillä voi kompensoida perusosan hyväksymisrajasta puuttuvia pisteitä.

  Arvosanojen pisterajoista ja suorituksen viemisestä opintorekisteriin on kerrottu tarkemmin sivulla Arviointi.

  Perusosa sisältää harjoitukset, verkkokokeet ja luennot. Harjoituksiin saa neuvontaa periodeissa III-IV. Lähiopetuksen (luennot ja harjoitusryhmät) tarkoitus tukea omatoimista opiskelua, mutta siihen osallistuminen ei ole pakollista eikä osallistumisesta saa pisteitä.

  Suositeltu aikataulu kurssin suorittamiseksi IV periodin loppuun mennessä on seuraava: perusosa 26.2.2021 mennessä, MyFinanceLab:n verkkotehtävät ja kirjatentti 16.4.2021 mennessä. Opiskelija voi kuormitustilanteensa mukaan soveltaa myös omaa aikatauluaan seuraavien määräpäivien rajoissa: perusosan harjoitusosio sulkeutuu 9.4.2021, verkkokokeet 7.5.2021 ja jatko-osan verkkotehtävät 30.6.2021. Jos näihin aikatauluihin ei pysty sitoutumaan, on parempi osallistua vasta syksyn 2021 kurssille. Opetussuunnitelmassa 2020-22 kurssi järjestetään sekä syksyllä (I-II) että keväällä (III-IV).