Osion kuvaus

 • Yleinen

  Tervetuloa kurssille 30A02000 Tilastotieteen perusteet! Pandemiasta johtuen kurssi järjestetään kokonaan etänä. Kevään 2021 kurssi toteutetaan ns. fast track -muotoisena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat tutustuvat materiaaliin (luentokalvot, harjoitukset, ja luentovideot) itsenäisesti omassa tahdissaan. Sen lisäksi järjestetään zoom-tapaamisia kysymyksiä varten. Zoom-tapaamiset järjestetään maanantaisin 13-16, ja linkki on https://aalto.zoom.us/j/66068833304?pwd=ZHBXUFRzWEN3bmN5aStZd1JXWkRNQT09 (löytyy myös alta). Kurssin avaus ja ensimmäinen zoom-sessio pidetään maanantaina 19.4. klo 13-16.

  Course Buddy

  Kurssin Course Buddyna eli kurssikaverina toimii Roope Viljakainen. Hänelle voi laittaa matalalla kynnyksellä viestiä kurssiin liittyen joko anonyymisti kyselyn kautta (linkki: https://forms.gle/Khpfodyr2jV9aeqS8) tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen roope.viljakainen@aalto.fi.

  Alustava zoom-sessioiden aikataulu (aloitus sisältäen akateemisen vartin eli 13.15):

  • ma 19.4. klo 13-16 (kurssin avaus; joukko-oppia ja kombinatoriikkaa)
  • ma 26.4. klo 13-16 (todennäköisyyslaskentaa; satunnaismuuttujat ja diskreetit jakaumat)
  • ma 3.5. klo 13-16 (jatkuvat jakaumat; keskeinen raja-arvolause)
  • ma 10.5. klo 13-16 (otanta ja tilastollinen päättely; estimointi)
  • ma 17.5. klo 13-16 (luottamusvälit; tilastollinen testaus)
  • ma 24.5. klo 13-16 (usean muuttujan datajoukot; kurssin päätös ja vinkkejä tenttiin)
  Zoom-sessiot ovat oiva mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella. Suluissa on esitetty karkea aihe Zoom-sessiolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö kysymyksiä saisi aiheesta kuin aiheesta esittää.

  Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan Weboodissa.

  Opettajat: Kurssin luennoi Lauri Viitasaari. Yhteydenotot sähköpostitse etunimi.sukunimi@aalto.fi. Zoom-sessiot sekä mc-sivut ovat myös hyvä tapa esittää kysymyksiä, jos epäselvyyksiä ilmenee.

  Luennot ja harjoitukset: Pandemiasta johtuen kurssi järjestetään kokonaan etänä. Materiaaliin voi tutustua itsenäisesti omaan tahtiin, ja esittää kysymyksiä niille tarkoitettuja kanavia pitkin.

  Luentorunko: Noudatamme oheista luentojärjestystä:
  - Johdanto
  - Joukko-oppi ja kombinatoriikka
  - Todennäköisyyslaskentaa
  - Satunnaismuuttujat ja jakaumat
  - Diskreettejä jakaumia
  - Jatkuvia jakaumia
  - Keskeinen raja-arvolause
  - Otanta ja tilastollinen päättely
  - Estimointi
  - Luottamusvälit
  - Tilastollisen testaamisen idea
  - Perustestejä
  - Usean muuttujan datajoukot (riippumattomuustesti ja lineaarinen regressio)

  Suoritustapa: Kurssi suoritetaan kurssitentillä joka järjestetään keskiviikkona 2.6. klo 9-12. Kurssin ollessa etänä, tentti järjestetään kotitenttinä. Kotitentti julkaistaan koepäivän aikana, ja sen tekemiseen tarjotaan aikaa useampi päivä. Tällöin kokeen voi tehdä itselleen sopivassa tahdissa ja itselleen sopivana ajankohtana. Kurssitentin jälkeen järjestetään vielä toinen mahdollisuus tenttiin (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Mikäli ihme tapahtuu ja pääsemme kampukselle ennen kesäkuuta, järjestetään tentti perinteisenä tenttinä Oodiin merkittynä ajankohtana.

  Kurssin arvosana määräytyy kahdella vaihtoehtoisella tavalla, joista parempi jää voimaan: 1) kurssitentistä saadut pisteet (100% kokonaispisteistä), tai  2) kurssitentistä saadut pisteet (80% kokonaispisteistä) sekä projektityöstä saadut pisteet (20% kokonaispisteistä). Projektityöstä saadut pisteet ovat voimassa kunnes kurssi luennoidaan seuraavan kerran.

  Kotitehtävät: Syksyn kurssista poiketen fast track- toteutuksessa ei ole kotitehtäviä. Syksyn kurssin tehtävät ja malliratkaisut kuitenkin julkaistaan "tehtävät"-välilehdellä, ja ne tarjoavat oivan kanavan harjoittelua varten.

  Projektityö: Projektityön tehtävänanto löytyy "tehtävät"-välilehdeltä. Palautuksen DL on 1.6. klo 12.00 mycourses-sivujen kautta.

  Arvostelu: Kurssin läpipääsemiseen vaaditaan vähintään puolet pisteistä tentissä. Sinun on siis saatava puolet kurssitentin pisteistä riippumatta siitä, teetkö projektityön. Arvosanat määräytyvät seuraavasti:
  • 50% - 59% kokonaispisteistä: arvosana 1
  • 60% - 69% kokonaispisteistä: arvosana 2
  • 70% - 79% kokonaispisteistä: arvosana 3
  • 80% - 89% kokonaispisteistä: arvosana 4
  • 90% - 100% kokonaispisteistä: arvosana 5

  Materiaali: Kurssin materiaali löytyy välilehdeltä "Materiaalit".