Osion kuvaus

 • Saatavilla vasta, kun:
  • Ennen 15. helmikuutata 2021, 03.00
  • You are a(n) Opiskelija

  Laskentatoimen perusteet -kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia. Luentopakkoa ei ole ja luentopohjat ovat pääosin kurssin sivuilla. Kurssiin kuuluu kolme sarjaa palautettavia harjoitustehtäviä, jotka ovat omassa kansiossaan. Harjoitustehtävistä saa 30 prosenttia kurssin arvosanasta; tentistä muodostuu 70% arvosanasta. 

  Koronavirustilanteen vuoksi kurssin luennot pidetään netin kautta. Luentoa pääsee seuraamaan klikkaamalla kurssin etusivun alaosassa näkyvää linkkiä "Luento". Luentoja ei nauhoiteta eikä itse tehtyjen nauhoitteiden jakelu ole sallittua. Käytössä on mycourses-sivustolle rakennettu Zoom-linkitys, joka ei vaadi osallistujilta erityistä ohjelmistoa. Jos liittyminen luennon seuraajaksi ei onnistu klikkaamalla mycourses-sivuston linkkiä, niin liittyä voi myös kirjoittamalla selaimeen luentokohtaisen https-osoitteen, joka näkyy luennon tiedoissa (join link). Opiskelijoiden tulee ottaa mikrofoni pois toiminnasta, kysymyksiä ja kommentteja voi kirjoittaa luennon aikana lähinnä mycourses-sivuston chattiin. Tarvittaessa mikrofonin voi laittaa vähäksi aikaa päälle ja esittää kysymyksen myös puhuen.

  Kotitehtävät tulevat näkyville omaan kansioonsa kurssisivuston tehtävinä (assignment) ja niihin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Vastausten pisteytys tapahtuu eri järjestelmällä ja yhteenveto annetuista pistemääristä julkaistaan kurssin sivuilla pisteytyksen jälkeen. Ensimmäisen kotitehtäväsarjan vastaukset tulee palauttaa viimeistään keskiviikkona 28.10.2020 kello 16:30 ja kahden seuraavan tehtäväsarjan vastaukset maanantaina 16.11.2020 kello 16:30. Kotitehtävien ratkaisut esitetään viimeisen palautuspäivän luennolla.

  Tentit järjestetään mycourses-sivuston välityksellä niin, että opiskelija voi vastata kysymyksiin rajoitetun ajan valitsemassaan paikassa käyttäen haluamiaan apuvälineitä (mm. kurssin aineistoa). Neuvon kysyminen tenttiä suorittaessa muulta henkilöltä ei kuitenkaan ole sallittua. Tenttikysymykset tulevat näkyville vastausajan alkaessa kurssin etusivun alaosaan tehtävänä (assignment) ja niihin vastataan palauttamalla määräajassa vastaustiedosto mycourses-sivuston tehtävävastauksena (assignment-vastaus). Nettitentit ovat pääosin rastitustenttejä, joissa on 50 tehtävää. Tehtävissä tulee ilmoittaa, pitääkö esitetty väite paikkansa vai ei. Oikeasta vastauksesta saa +2 pistettä, väärästä -1 ja puuttuvasta nolla pistettä. Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua. Ensimmäinen tentti on 23.11.2020 ja seuraavat 4.1.2021 sekä 11.2.2021. Tentit alkavat aina kello 16:30 ja vastausaikaa on tavallisesti kaksi tuntia. Aiemmassa tentissä saatu arvosana ei voi myöhemmän tenttiyrityksen perusteella laskea, korkeintaan nousta, jos hyvin menee.

  Teknisiä kysymyksiä kurssiin liittyen sopii osoittaa lähinnä avoimen yliopiston toimistolle (avoin at aalto.fi) ja kurssin asiapuolen kysymyksiä kurssin luennoitsijalle, mielellään luentojen yhteydessä. Luennoitsija käyttää lähes päivittäin sähköpostiosoitettaan juha.viljaranta at gmail.com. Luennoitsijan aalto-sähköpostiosoite on tarkoitettu lähinnä erityisen luottamuksellisiin viesteihin ja siihen vastataan hieman harvemmin.

  Huom. Kurssikirja on vapaasti luettavissa netissä kaikille Aallon opiskelijoille kirjaston kautta. Kirjoita googleen vaikkapa "Aalto kirjasto", valitse Aallon oppimiskeskus, kirjoita hakukenttään tekijät "Ikäheimo, Malmi, Walden" ja rullaa vähän alaspäin kirjan uuden painoksen kohdalle. Paina sitten vähän kirjan kuvaa ylempänä keskellä olevaa linkkiä, niin saat näkyville (Aallon käyttäjätunnuksen annettuasi) kurssikirjan tuoreen sähköisen version.

  Kurssikirjassa on melko lyhyet laskelmaesimerkit monin paikoin. Jos opiskelija ei voi seurata kurssin luentoja tai tarvitsee lisämateriaalia, on suositeltavaa tutkiskella jotakin täydentävää laskentatoimen perusteiden kirjallisuutta, jota voi löytyä mm. kirjastoista. Luennoitsija on laatinut omalla ajallaan ja kustannuksellaan kurssille sopivan 93-sivuisen A4-kokoisen harjoitusmonisteen (ISBN 978-952-94-2735-2, nähtävissä kansalliskirjastossa), jossa on selitetyt ratkaisut kurssin laskutehtävätyyppeihin. Ensin on esitetty esimerkki kustakin tehtävätyypistä ja sitten on vastaava tehtävä, johon löytyy selitetty mallivastaus harjoituskirjan lopusta. Harjoitusmoniste on myynnissä hintaan 25 euroa (sisältäen postikulut 7 euroa). Alempana on esimerkki harjoitusmonisteen sisällöstä (siirtosaamiset ja siirtovelat -osa). Jos opiskelija haluaa ostaa harjoitusmonisteen, hänen tulee maksaa 25 euroa tilille Fi77 1487 3000 0554 46, Viljaranta&Virkkunen Oy. Tiedonantoja-kohtaan tulee kirjoittaa maksajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Jos osoite ja puhelinnumero eivät mahdu kokonaan, niin ne voi lähettää erillisellä sähköpostiviestillä osoitteeseen juha.viljaranta@gmail.com. Harjoitusmonisteen hankinta ei ole kurssin suorituksen edellytys, luennoillakin käydään läpi kurssin tyyppitehtävät.

 • Saatavilla vasta, kun:
  • 14. helmikuutata 2021 loppuun saakka
  • You are a(n) Opiskelija

  Seuraavassa ovat luentopohjat pääosin. Mukana on myös luentoihin liittyviä rastitustehtäviä, joiden vastaukset käsitellään aina seuraavan luennon alussa. Rastitustehtävien vastauksia ei ole tarkoitus palauttaa eikä niistä saa pisteitä. Pisteitä tuottavat kotitehtävät (kolme sarjaa) ovat omassa kansiossaan. Luentoihin liittyvien rastitustehtävien oikeat vastaukset esitetään myös kurssin sivuilla myöhemmin. Myös luentopohjissa olevien esimerkkien mallivastauksia tulee näkyville kurssin sivuille sitä mukaa, kun asioita ehditään käsitellä.

 • Saatavilla vasta, kun:
  • 14. helmikuutata 2021 loppuun saakka
  • You are a(n) Opiskelija

  Tähän kansioon tulevat kolme palautettavaa harjoitustehtäväsarjaa, joista muodostuu 30% kurssin arvosanasta. Tehtävävastaukset palautetaan mycourses-sivuston kautta liitetiedostona (PDF tai MS-Word muodossa). Ensimmäisen tehtäväsarjan vastaukset tulee palauttaa viimeistään keskiviikkona 28.10.2020 kello 16:30 ja kahden seuraavan sarjan vastaukset maanantaina 16.11.2020 kello 16:30.

  Tehtävien ratkaisut esitetään palautuspäivinä luennoilla eikä mallivastauksia tule kurssin sivuille erikseen.