Osion kuvaus

  • Ennen ensimmäistä palautusta tee etusivun ohjeessa mainitut asiat.

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Edistynyt opettaja
   Opettaja, voit katsoa Turnitin yhtäläisyysraportin myös omia papereitasi. Ks. ohje
   https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=120462155#Opinn%C3%A4yteohjaus-ty%C3%B6tilaMyCoursesissa-Turnitin-raporttiohjaajanomalleluonnokselle
  • HUOM! Jos palauttamasi tiedoston koko on sallittua suurempi, tiedosto täytyy jakaa kahdeksi tai useammaksi pienemmäksi tiedostoksi. Tässä tapauksessa pyydä ohjaajaasi lisäämään palautusaktiviteettiin Part 2 ja tarvittaessa Part 3.

  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 1 - Luonnos 1 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 2 - Luonnos 2 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 3 - Luonnos 3 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 4 - Luonnos 4 Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut mihin tahansa ryhmään
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Draft 5 - Luonnos 5 Turnitin Tehtävä 2
  • Turnitin Tehtävä 2 icon
   Master's thesis - version for grading -- Maisterivaihe - arvosteltava versio Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: Kuulut ryhmään Väitöskirja - Doctoral dissertation - Doktorsavhandling
   Turnitin Tehtävä 2 icon
   Version for pre-examination Turnitin Tehtävä 2
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opettaja
   Sivu icon
   How to add another inbox for the next draft? Sivu