Topic outline

 • Luennot järjestetään keskiviikkoisin sekä kahtena tiistaina 10.2.-7.4.2021 välisenä aikana, klo 16.30-19 Aalto-yliopiston virtuaalisessa Teams-ympäristössä. Kurssin ilmoittautujille lähetetään sähköpostina linkki ja tieto Teams-ympäristöön kirjautumisesta.   

   

  Luento 1: 10.2. Luennon tallenne täällä.

  Kurssin yleisesittely

  Organisatorisen muutoksen ja kehittämisen historia 1940-luvulta tähän päivään. 

  Kehittämisen koulukunnat: perinteinen organisaation kehittäminen (OD), muutosjohtaminen (Change Management, CM), dialoginen OD. 


  Luento 2: 17.2. Luennon tallenne on täällä.

  Muutoksen teoria – kaksi keskeistä paradigmaa

  Perinteinen organisaation kehittäminen, sen teoria ja perintö

  Lewinin ja Scheinin muutosteoria, episodinen muutoskäsitys, idea muutosagentista


  Luento 3: 3.3.

  Kehittämisen suunnitteluparadigma. Luennon tallenne on täällä.

  Change Management ja perinteinen OD, käytännön toteutusohjeita: 

  Muutostyön vaiheistus, kehittäjän rooli ja tehtävät, kehittämisen projektointi

   

  Caseluento 1: tiistai 9.3. 1630-1930.  

  Asiakastoimeksiantona kehittämisprojektin suunnittelu

   

  Luento 4: 10.3. Luennon tallenne on täällä.

  Dialoginen OD, käytännön toteutusohjeita: puhe, sosiaaliset käytännöt, kehittämisen areenat muutostyökaluina

  Esimerkkinä Appreciative Inquiry

   

  Luento 5: 17.3. Luennon tallenne on täällä.

  Millaista on kehittäjän työ? Näkökulmia muutostyöhön eri toimialoilla ja eri rooleissa. 

  Luennolla alustaa strategiakonsultti, osakas Kimmo Suominen, Rohjeta Advisors. 

   

  Caseluento 2: tiistai 23.3. 1630-1930. 

  Muutosprosessi vaikeuksissa: kehittäjän vaikean tilanteen analyysi ja toimenpide-ehdotukset 

   

  Luento 6: 24.3. Luennon tallenne on täällä

  Perinteisen OD:n käsitys fasilitoinnista: interventioteoriat ja -tyylit

  Muutosvastarinta, kehittäjän työskentely asiakkaan kanssa

   

  Luento 7: 31.3. Luennon tallenne on täällä.

  Dialogisen OD:n ymmärrys muutostyöstä: Kielellinen/kulttuurinen näkökulma organisaation kehittämiseen

  Muutospuhe (diskurssit, narratiivit, retoriikka) kehittäjän työssä

   

  Luento 8: 7.4. Luennon tallenne on täällä.

  Muutoksen onnistumisen arviointi ja mittaaminen

  Muutoksen/kehittämisen tutkimus

  Keskustelua case 3n opeista 


  Kurssin case 1 ja 2 analyysit on palautettava viikon kuluessa caseluennon päättymisestä (dl case1: 16.3. case2: 30.3.) 
  Kurssin case 3 on palautettava 6.4. mennessä.
  Kurssin kirjallisuusessee on palautettava 2.5. mennessä.