Osion kuvaus

 • Tervetuloa kurssille keväällä 2021! Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan, analysoimaan ja ymmärtämään tietointensiivisten organisaatioiden tiedon ja osaamisen johtamisen haasteita. Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia soveltaa ja kehittää menetelmiä, joilla tietointensiivisten organisaatioiden tiedon ja osaamisen johtamisen haasteisiin voidaan vastata sekä kuinka voidaan arvioida kehittämistoimenpiteiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Kurssin opettajan tavoittaa eerikki.maki@aalto.fi.

   Kurssi järjestetään etäopetuksena Teams-sovelluksen avulla. HUOM! Teams-kutsut lähetetään opiskelijoille osoitteeseen etunimi.sukunimi@aalto.fi

  Kurssin aikana opiskelija tekee seuraavat kirjalliset tehtävät:

  • 5*henkilökohtainen oppimispäiväkirja (n. 2 sivun esseetyyppinen vastaus annettuun kysymykseen)
  • 1*ryhmässä tehtävä harjoitustyö (ryhmän koko 3-5 opiskelijaa)
  • 1*henkilökohtainen oman oppimisen arvio (n. 2 sivun arvio omasta oppimisesta kurssilla)

  Kurssin aikana opiskelijat tekevät jossain oikeassa organisaatiossa. Mahdollista organisaatiota kannattaa pohtia jo ennen kurssin alkua, jotta ryhmätyö pääsee käyntiin kohtalaisen nopeasti. Sopiva organisaatio täyttää esim. seuraavat vaatimukset:

  • Organisaatio on tietointensiivinen eli sekä työn ”raaka-aineena” että lopputuloksina on tietoa ja informaatiota
  • Ryhmällä on pääsy organisaatioon (mahdollisuus esimerkiksi haastatella ihmisiä)
  • Organisaatio on kiinnostunut kehittämään tiedon ja osaamisen johtamisen käytäntöjään

  Aiemmilla kursseilla harjoitustöiden aiheina on ollut mm.

  • kuinka johtaa tietoa ja osaamista hajautuneessa organisaatiossa
  • kuinka hyödyntää teknologiaa tiedon ja osaamisen johtamisessa
  • kuinka muuttaa tiedon ja osaamisenjohtamisen projektit prosesseiksi
  • kuinka edistää yhteistyötä eri ammattiryhmien välillä
  • kuinka johtaa hiljaista tietoa

   Luentorunko (sisällöt voivat muuttua/tarkentua)

  Ajankohta

  Tapahtuma

  Sisältö

  To 14.1.2021

  Klo 16:30-19:00

  Luento #1

  Kurssin tavoitteet, työskentelymuodot ja käytännönjärjestelyt, tietotyön ominaispiirteet, tietyöhön ja tiedon johtamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä, tiedon ja osaamisen johtamisen tavoitteet

  Ma 25.1.2021

  Tehtävä

  Palauta 1. oppimispäiväkirja

  To 28.1.2021

  Klo 16:30-19:

  Luento #2

  Tietojohtamisen kehittäminen tietointensiivisissä organisaatioissa, erilaiset tietointensiiviset organisaatiot ja niiden ominaispiirteet, työskentelyä ryhmässä tehtävän harjoituksen parissa

  Ma 8.2.2021

  Tehtävä

  Palauta 2. oppimispäiväkirja

  To 11.2.2021

  Klo 16:30-19:00

  Luento #3

  Tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa ja tiedon jakamisen esteet, työskentelyä ryhmässä tehtävän harjoituksen parissa

  Ma 22.2.2021

  Tehtävä

  Palauta 3. oppimispäiväkirja

  To 25.2.2021

  Klo 16:30-19:00

  Luento #4

  Teknologiaperusteinen ja vuorovaikutusperusteinen lähestymistapa tiedon ja osaamisen johtamiseen, tiedon ja osaamisen johtamisen strategiat, työskentelyä ryhmässä tehtävän harjoituksen parissa

  Ma 8.3.2021

  Tehtävä

  Palauta 4. oppimispäiväkirja

  To 10.3.2021

  Klo 16:30-19:00

  Luento #5

  Tiedon ja osaamisen johtaminen yli ammatillisten, organisatoristen ym. rajapintojen, kriittinen näkökulma tiedon ja osaamisen johtamiseen

  Ma 21.3.2021

  Tehtävä

  Palauta 5. oppimispäiväkirja

  To 15.4.2021

  Tehtävä

  Palauta ryhmässä tehty harjoitus (vain yksi ryhmän jäsen palauttaa)

  To 22.4.2021

  Klo 16:30-19:00

  Luento #6

  Kurssin yhteenveto

  Su 24.4.2021

  Tehtävä

  Palauta oman oppimisen arvio