Topic outline

  • Kurssin kirjallisuus koostuu tieteellisistä artikkeleista. Artikkelit löytyvät julkisista tietokannoista. Esim. https://scholar.google.fi/ Käyttöhjeet: http://otalib.aalto.fi/fi/ohjeet/oppaat/e_aineistot/google_scholar/

    Oppimispäiväkirjoja varten tarvittavat artikkelit on määritelty etukäteen. Jokaista oppimispäiväkirjaa varten on määritelty 2-3 artikkelia, joita opiskelijan pitää hyödyntää oppimispäiväkirjassaan. Nämä artikkelit esitellään luentojen yhteydessä.

    Kurssin ryhmätyötä varten opiskelijoilla on vapaammat kädet tarvittavan kirjallisen aineiston hankintaan. Kurssin luennot listaavat suositeltavaa kirjallisuutta eri aihe-alueille, mutta opiskelijat voivat etsiä myös itse tarvitsemaansa kirjallisuutta. Myös kurssin opettajalta voi kysyä kirjallisuusvinkkejä.