Topic outline

 • 1. Ohjeet ennakkotehtävään

  Katso neljä lyhyttä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. Tekstin (1-5 sivua) palautus MyCoursesin palautuslaatikkoon 26.5. klo 12.00 mennessä. 

   Video 1: Vuorovaikutusosaaminen

  Minkälaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

  Minkälaisessa viestintäkulttuurissa sinä olet elänyt?

   

  Video 2: Esiintyminen vuorovaikutuksena

  Minkälaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin käsitykset perustuvat?

  Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää?

  Minkälainen on toimiva esitys?

   

  Video 3: Esiintymisjännitys

  Minkälaisia kokemuksia sinulla on jännittämisestä?

  Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

  Minkälaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?

   

  Video 4: Palautetaidot

  Pohdi minkälaisia haasteita palautetilanteisiin voi liittyä.

  Miten palautetilanne saadaan toimimaan?

  Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

  Minkälainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?