Topic outline

 • Harjoitus 16

  Jokamiehenoikeudet, harj. 17 ja 18

  Ryhmätehtävä 19: Etsi ryhmässä kolme mökkiä. 

  Kuunteluharj. 14

  Kotitehtävät:

  • Opiskele sanat s. 218
  • Harjoitus 20: Kirjoita teksti. Lue teksti ensi kerralla ryhmälle. EI tarvitse palauttaa opettajalle.
  • Lue ja käännä kappale 13 s. 219