Topic outline

 • Välkommen på kurs!

  File:Vinterbild.jpg - Wikimedia Commons

  Kursens mål:
  - Att lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  - Att bekanta sig med fenomen inom sin egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  - Att lära sig ord och fraser inom sin egen bransch
  - Att bekanta sig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur

  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Alla obligatoriska moduler är markerade med *, dvs. modulerna 1-8 + andar uppgifter enligt lärarens anvisningar.


  KURSENS OCH PLATTFORMENS STRUKTUR

  MODULER 1-8: Gör alla moduler 1-8. 

  UPPGIFTER: Ibland som hemuppgift och diskussion eller presentation på lektionerna. Kan också användas för skriftliga uppgifter samt för muntliga presentationer.

  ÖVA: Öva grammatik och/eller uttal innan du lämnar in uppgifterna.

  PROV: För den som vill avlägga proven i det andra inhemska språket

  Du får vitsord enligt följande:
  TEKNIK: ALC-5001 (1 sp) och ALC-5002 (1 sp) + 3 sp för kursen ALC-5410


  Huom. Sinun on mahdollista tehdä myös pelkkä kurssi ilman kokeita, jos olet suorittanut toisen kotimaisen kielen kokeet aikaisemmin.


  Utöver dessa får man gör så mycket extra uppgifter som man vill och som ryms i dina 81 timmar.


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom.möten: https://aalto.zoom.us/j/68914656906

  Onsdagar kl. 16.30 


  Kursprogrammet:

  Vecka 1: 1.2.. - 7.2.:

  - Träff på Zoom 3.2. kl. 16.30 : Introduktion

  - Presentera dig själv på svenska (modul 1)

  - Modul 3: Skriv e-post

  - Förbered underlag för diskussionen på lektionen nästa vecka  modul 2 (artikel, video, podd)


  Vecka 2: 8.2. - 14.2.

  Gör under veckan

  - Berätta om en artikel, video eller podd på Zoom onsd. kl. 16.30 (se modul 2)

  Argumentera skriftligt (vi går igenom teori på lektionen och uppgift DL 14.2.)

  Förbered dig inför nästa veckas lektion

  - Modul 4: Svenska på stan (förbered och presentera på Zoom onsdagen 17.2.)

  - Läs, titta eller lyssna gärna någonting angående ledarskap på Smart svenska.  Vi ska diskutera temat nästa vecka på Zoom.


  Vecka 3: 15.2. - 21.2.

  Gör under veckan

  - Träff på Zoom onsd. kl. 16.30

  - Diskussion om Svenska på stan (modul 4)

  -Diskussion på Zoom om arbetslivet och ledarskap 

  Förbered dig inför nästa veckas lektion

  -  Gör en muntlig presentation av valfritt slag (modul 6)

  - Öva uttal

  - Öva ordförråd


  Vecka 4: 22.2. - 28.2.

  Gör under veckan:

  - Träff på Zoom onsd. kl. 16.30: Muntlig presentation av valfritt slag

  - Öva grammatik

  Förbered din inför nästa veckas lektion:

  - Uppgift 2: Hållbar utveckling 

  1) Gör SITRAS livstilstest

  2) Bekanta dig med Agenda 2030 på svenska (Du behöver inte läsa hela dokumentet men bekanta dig med rubrikerna)

  - Uppgift 8: Produktbeskrivning. Välj en produkt och öva att berätta om den med egna ord.


  Vecka 5: 1.3. - 7.3.

  Gör under veckan:

  - Zoom möte 3.3. kl. 16.30 - Vi behandlar temat "Hållbar utveckling)

  - Produktbeskrivning på Zoom (se uppgift 8). Ta en produkt med dig som du presenterar för andra.

  - Öva ordförråd och termer inom egen bransch

  - Skriv en text av valfritt slag (modul 8). DL 7.3.

  Förbered dig inför nästa veckas lektion

  - Laga en branschspecifik presentation (modul 9)


  Vecka 6: 8.3. - 14.3.

  - Branschspecifik presentation (Modul 9) = presentationsdelen för det muntliga provet

  - Repetera uttal, grammatik och ordförråd


  Proven: 15.3. - 21.3.

  - Det skriftliga provet görs på MyCourses en tid som passar dig bäst.

  - Diskussionsdelen för det muntliga provet (se instruktionerna under PROV: Muntligt prov i svenska)