Osion kuvaus

 • File:Vinterbild.jpg - Wikimedia Commons

  Kursens mål:
  - Att lära sig att kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska
  - Att bekanta sig med fenomen inom sin egen bransch och kunna berätta om dem på svenska.
  - Att lära sig ord och fraser inom sin egen bransch
  - Att bekanta sig med svenskspråkiga medier och svenskspråkig kultur

  Kursens arbetsmängd är 81 timmar.

  Alla obligatoriska moduler är markerade med *, dvs. modulerna 1-8 + andar uppgifter enligt lärarens anvisningar.


  KURSENS OCH PLATTFORMENS STRUKTUR

  MODULER 1-8: Gör alla moduler 1-8. 

  UPPGIFTER: Ibland som hemuppgift och diskussion eller presentation på lektionerna. Kan också användas för skriftliga uppgifter samt för muntliga presentationer.

  ÖVA: Öva grammatik och/eller uttal innan du lämnar in uppgifterna.

  PROV: För den som vill avlägga proven i det andra inhemska språket

  Du får vitsord för proven med följande koder:
  ARTS: LCA-5701 och LCA-5702

  BIZ: ALCB-5801 och ALCB-5800 (dessutom får man vitsord för kursen ALCB-5800)
  TEKNIK: ALC-5001 och ALC-5002  Huom. Sinun on mahdollista tehdä myös pelkkä kurssi ilman kokeita, jos olet suorittanut toisen kotimaisen kielen kokeet aikaisemmin.


  Utöver dessa får man gör så mycket extra uppgifter som man vill och som ryms i dina 81 timmar.


  Viktiga länkar:
  Smart svenska
  Soft svenska
  Svenska för Aalto i 360 grader
  Svenskstudier för högskolestuderande


  Zoom.möten:  https://aalto.zoom.us/j/68648297304

  Tisdagar kl. 17.00 


  Kursprogrammet:

  Vecka 1: 1.3.. - 7.3.:

  - Träff på Zoom 2.3. kl. 17.00 : Introduktion

  - Presentera dig själv på svenska (modul 1)

  - Modul 3: Skriv e-post

  - Förbered underlag för diskussionen på lektionen nästa vecka  modul 2 (artikel, video, podd)


  Vecka 2: 8.3. - 14.3.

  Gör under veckan

  - Berätta om en artikel, video eller podd på Zoom tisd. kl. 17.00 (se modul 2)

  Argumentera skriftligt (vi går igenom teori på lektionen och uppgift DL 14.3.)

  Förbered dig inför nästa veckas lektion

  - Modul 4: Svenska på stan (förbered och presentera på Zoom tisdagen 16.3.)

  - Läs, titta eller lyssna gärna någonting angående ledarskap på Smart svenska.  Vi ska diskutera temat nästa vecka på Zoom.


  Vecka 3: 15.3. - 21.3.

  Gör under veckan

  - Träff på Zoom tisd. kl. 17.00

  - Diskussion om Svenska på stan (modul 4)

  -Diskussion på Zoom om arbetslivet och ledarskap 

  Förbered dig inför nästa veckas lektion

  -  Gör en muntlig presentation av valfritt slag (modul 6)

  - Öva uttal

  - Öva ordförråd


  Vecka 4: 22.3. - 28.3.

  Gör under veckan:

  - Träff på Zoom tisd. 17.00: Muntlig presentation av valfritt slag

  - Öva grammatik

  Förbered din inför nästa veckas lektion:

  - Uppgift 2: Hållbar utveckling 

  1) Gör SITRAS livstilstest

  2) Bekanta dig med Agenda 2030 på svenska (Du behöver inte läsa hela dokumentet men bekanta dig med rubrikerna)

  - Uppgift 8: Produktbeskrivning. Välj en produkt och öva att berätta om den med egna ord.


  Vecka 5: 29.3. - 4.4.

  Gör under veckan:

  - Zoom möte 30.3. kl. 17.00 - Vi behandlar temat "Hållbar utveckling)

  - Produktbeskrivning på Zoom (se uppgift 8). Ta en produkt med dig som du presenterar för andra.

  - Öva ordförråd och termer inom egen bransch

  - Skriv en text av valfritt slag (modul 7). DL 1.4.

  Förbered dig inför nästa veckas lektion

  - Laga en branschspecifik presentation (modul 8)


  Veckorna 6: 12.4. - 16.4.

  - Branschspecifik presentation (Modul 8) = presentationsdelen för det muntliga provet

  - Repetera uttal, grammatik och ordförråd


  Proven: 19.4. - 25.4.

  - Det skriftliga provet görs på MyCourses en tid som passar dig bäst.

  - Diskussionsdelen för det muntliga provet (se instruktionerna under PROV: Muntligt prov i svenska)


 • VEM ÄR DU?


  Presentera dig själv och dina studier

  I den här modulen är målet att du kan berätta om dig själv och dina studier. Jobba enligt följande steg:

  1.      Kolla att du kan de vanligaste studierelaterade orden och fraserna här. (länken till Thing Link)

  2.      Lyssna på studerande som presenterar sig själva (flera videor)

  3.      Studera uttal med hjälp material under "Öva uttal"
  4.      Träna på att kort berätta om dig själv och dina studier (en bild och ca 30 - 60 sek) 
  5.      Välj sedan 3 -5 bilder från din kamera och berätta mera om dig själv, ditt liv och dina intressen med hjälp av dem. Du kan till exempel använda PowerPoint med audio eller video eller något annat verktyg, t.ex. Screen-cast-o-matic eller ScreencastifyGe presentationen namnet "Detta är jag - ditt namn" Lämna in din presentation här. 

       

  6.     Titta på andras presentationer!


   

   

   

 • Kuvahaun tulos haulle zoom


  I den här modulen är idén att du ska bli bekant med nätbaserat material på svenska  som är intressant för dig. Du ska också komma igång med att läsa och lyssna på svenska och träna på att sammanfatta vad du har läst eller hört, med egna ord. Dessutom får du träna på att interagera i chattformat, fast asynkront.  Uppgiften består av tre olika moment:


  1) Bekanta dig med svenskspråkiga tidningar, videor eller poddar. Välj en artikel, video eller podd som du bekantar dig med närmare. Du hittar mycket material på svenska på Smart svenska. Fundera på följande: 

  • Vad handlar artikeln/videon/podden om?

  • Vilka är de centrala punkterna? 

  • Hur skulle du sammanfatta innehållet med egna ord?

  • Vad tycker du är särskilt intressant/bra/dåligt/nytt etc.?


   Det finns två  sätt att göra uppgiften:

  1) Kom och diskutera på Zoom


  2) Skriv en text på ca 100 ord om det du har gjort och lämna texten  diskussionsforumet. 


  Läs andras inlägg och kommentera gärna!


 • Kuvahaun tulos haulle epost

   

   

  Målet med den här uppgiften är att du ska kunna skriva e-post om arbetsrelaterade ärenden klart, sakligt och kommunikativt. Först skriver du ett e-postmeddelande (anvisningar finns nedan), sedan svarar du på ett meddelande som din kurskamrat har skrivit. 

  1.      Ta del av tipsen om att skriva e-post. Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du skriver e-post och här kan du kolla nyttiga fraser.

  2.      Skriv ett e-postmeddelande enligt följande anvisningar:

  Du tillhör en grupp som planerar att ordna ett projekt, ett seminarium, en mässa eller något liknande evenemang.

  Skriv ett mejl och berätta om projektet/evenemanget (tema, tid, plats med mera) och be mottagarna skicka in förslag på hur de kan bidra. Hänvisa också till var de kan hitta mer information.

  Skriv cirka 70 ord.  Mejlet ska vara sakligt och klart med en trevlig stil som väcker mottagarnas intresse. Använd gärna du-form. Kom ihåg rubrik!

  Lämna in ditt e-postmeddelande som ett nytt diskussionsinlägg i forumet.

  3.      Svara på ett mejl som någon kurskamrat har skrivit. Välj ett mejl som är "ledigt" - alltså som ingen annan har svarat på!


 • Kuvahaun tulos haulle helsinki

   

   

  Idén med den här uppgiften är att göra något roligt på svenska. Du kan läsa en bok, titta en film, besöka ett museum, lyssna på musik, 

  gå på språkcafé eller göra något annat som du gillar. 

  Du hittar tips på Smart svenska och dessutom hittar du material på nätet.

  Skriv i din loggbok det du har gjort! Den här uppgiften kan du upprepa flera gånger under kursens gång och på det sättet samla timmar till din loggbok :)

  Dessutom skriv på diskussionsforkumet om åtminstone en sak som du har gjort och ge tips för andra på intressanta saker. Läs andras inlägg!


 •  

   

  Målet med den här uppgiften är att öva skriftlig argumentation. 

  Gör så här:

  1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".

  2. Välj ett tema och skriv en argumenterande text på ca. 150 ord.

  3. Lämna in din text till läraren.

  4. Efter att du har fått respons av läraren skriv om texten och posta den på diskussionsforumet.

  5. Kommentera andras inlägg. Börja med det som har minst svar.


 • I den här modulen ska du öva dina muntliga kunskaper och att hålla en presentation eller en videopresentation.

  Välj ett tema bland uppgifterna som intresserar dig. 

  Du kan också söka lämpliga uppgifter på Svenskstudier för högskolestuderande.

   Om du inte hittar någonting som du vill jobba med kan du alltid hitta på någonting annat.


  Gör så här:

  1) Sök information om temat. Kolla om du hittar något på Smart svenska - input. 

  2) Bearbeta materialet så att det blir lättare att berätta med egna ord. Kolla tips på Smart svenska - process.

  3) Skaffa visuell material

  4) Laga en powerpoint eller motsvarande eller planera hur och var du ska presentera och filma. Kolla tips på Smart svenska - output.

  5) Kom och presentera på lektionen eller filma presentationen. Presentationen ska vara 3 - 4 minuter lång. Möjliga verktyg: PowerPoint, Panopto, Screencastify, Screen-cast-o-matic, kameran på din mobil/dator.

  6) Ladda presentationen någon molnserver, Vimeo eller Youtube.

  7) Lämna in länken till presentationen (eller hela presentationen om den ryms).

  8) Efter lärarens kommentarer kan du göra en ny version.  (Ibland behövs det inte och då kan du gå direkt till punkt 9).

  9) Lämna in presentationen på diskussionsforum i den här modulen.
 • Målet med den här uppgiften är att öva inför det skriftliga provet. Välj ett tema som intresserar dig inom din egen bransch och skriv en text av valfritt slag på ca. 150 ord.

  Du kan hitta flera alternativ på uppgifter på Svenskstudier för högskolestuderande. Om du väljer nånting härifrån ska du korta uppgiften så att slutresultatet är ca 150 ord text.

  I portalen finns olika teman och under varje tema finns det flera uppgiftsalternativ. Du kan t.ex. beskriva en process eller en produkt, presentera en expert eller en uppfinning osv. Du kan också berätta om aktuell forskning inom din bransch. I fall du inte hittar en lämplig uppgift kan du själv komma på ett tema och skriva om det i stället.

  Du ska lämna in två versioner av skrivuppgiften. Den andra versionen skriver du efter att du har fått respons av läraren.

  Du kan också göra uppgiften enligt instruktionerna i uppgifterna 1 -  12.

  Kom i håg att kolla grammatiken och rättskrivningen innan du lämnar in din text!


  Kuvahaun tulos haulle writing


 • Kuvahaun tulos haulle company presentation

 • Kuvahaun tulos haulle sustainability

 • Kuvahaun tulos haulle questionnaire

 • Kuvahaun tulos haulle ordlista

 • Kuvahaun tulos haulle nyttiga länkar

 • Kuvahaun tulos haulle uttal

 • Kuvahaun tulos haulle oral presentation

 • Kuvahaun tulos haulle exam

 • Kuvahaun tulos haulle loggbok