Topic outline

  • Kirjoita teksti, jossa on noin 200 sanaa.

   • Älä käytä Googe translatea tai mitään muuta käännösohjelmaa.
   • Kirjoita sellaisia lauseita, jotka osaat muodostaa itse.
   • Voit käyttää sanakirjaa (esimerkiksi sanakirja.org).

   Tekstin aihe: Matkalla

   • Mistä lähdet matkalle? Mihin matkustat?
   • Milloin lähdet matkalle (kuukausi, vuodenaika)?
   • Kenen kanssa matkustat?
   • Millä matkustat?
   • Millainen ilma siellä on?
   • Mitä vaatteita sinulla on päällä/mukana?
   • Mitä teet, mihin menet, missä yövyt?

   Käytä sää-, vaate-, kuukausi- ja vuodenaikasanastoa. Käytä paikansijoja oikein: mihin, missä ja mistä. Muista myös kpt-vaihtelu!

   Arviointi: hyväksytty/hylätty  (vaikuttaa 5 % kurssin arvosanaan)

   Palauta teksti MyCoursesiin viimeistään torstaina 18.3.2021.


   Write a text with approx. 200 words.

   • Don’t use Google translate or any other translation program (I can tell if you did ;) ).
   • Write such sentences which you know how to build.
   • You can use a dictionary (i.e. sanakirja.org)

   Subject of the text: Matkalla

   Describe a trip. Tell, where you start from and where you travel to, with whom, by which transportation method and when (month, time of year etc.). Describe the weather and what you are wearing. Explain what you do, where you visit/go to, where you stay overnight etc.

   Use vocabulary for weather, clothing, months and seasons. Show that you can use the local cases (whereto, where, wherefrom). Remember the kpt change in nouns and verbs.

   Grading: pass/fail (assignment has 5 % influence on your overall course grade)

   Hand in your text by Thu 18.3.2021 in MyCourses.