Topic outline

 • Tämä osio sisältää tietoa Tutorkoulutuksesta 2021.


  Moikka tutorit,

  Tervetuloa kurssille suorittamaan AYY:n tutorkoulutustehtävät verkossa vuodelle 2021! Olemme iloisia, että olette päättäneet ryhtyä tutoreiksi. Toivottavasti olette voineet hyvin tänä poikkeuksellisena aikana. Poikkeusajasta johtuen myös AYY:n tutorkoulutukset järjestetään etänä.

  Emme vielä tiedä tilannetta tarkemmin orientaatioviikon osalta tai missä muodossa opetus tullaan järjestämään syksyllä. Aalto ja AYY tiedottavat teitä heti kun uutta tietoa on. Aallon opintopsykologit valmistelevat materiaalia etäryhmäyttämisestä, jotta voitte saada tukea mm. siihen, miten ryhmäyttää uusia opiskelijoita etänä, hyvinvointiasioista sekä kuinka esitellä huikeaa yhteisöämme etänä ja tuoda uudet opiskelijat osaksi sitä, jos tutorointi tapahtuu syksyllä osittain tai kokonaan etänä.

  Tutorkoulutuksen tehtävät julkaistaan kesäkuun alussa ja suorittamisen deadline on ti 31.8.2020 klo 23.59. Suosittelemme kuitenkin tutustumaan materiaaleihin ja tekemään tehtävät ennen kuin olette yhteydessä uusiin opiskelijoihin. Jos materiaaleista herää kysymyksiä, tai ette pysty tekemään tehtäviä deadlineen mennessä, olettehan yhteydessä koulunne uusista opiskelijoista vastaavaan henkilöön ja tutorvastaavaanne. Huomioittehan, että vastauksissa sekä Aallon että AYY:n puolelta voi olla viivettä kesälomista johtuen.

  Järjestämme teille kaksi Zoom-sessiota, joissa keskitytään keskustelemaan tutoroinnin tärkeistä teemoista. Nämä tilaIsuudet eivät ole pakollisia mutta toivomme teidän pääsevän mukaan keskusteluun. Tilaisuudet ovat:

  to 20.5. klo 16.30.-18.30. (suomeksi)

  ti 25.5. klo 16.30.-18.30. (englanniksi)

  Molemmissa sessiossa on sama sisältö, voitte siis osallistua kumpaan vain tai vaikka molempiin.

  Voitte jakaa ajatuksianne myös tämän kurssin Forum-palstalla. AYY:n Uudet opiskelijat-sektorilaiset ovat myös tavattavissa Zoomin välityksellä elokuussa, ilmoitamme ajankohdat myöhemmin. 

  Mahtavaa kesää ja tsemppiä tutorointiin syksyllä!

  AYY:n Uudet opiskelijat-sektori

  Matias, Rebecca, Tuulia ja Fon

  • Page icon
   Greeting message in Swedish and English 
  • ILMOITUKSET

  • Tutorkoulutuksen tueksi

  • Page icon

   Suomeksi: AYY:n Uudet opiskelijat-sektorin päivystys tutoreille Zoomissa on ti 31.8. klo 16.30.-17.30. Tämä ei ole pakollinen osuus tutorkoulutusta, mutta jos on kysyttävää orientaatioviikosta tai muusta, niin tervetuloa linjoille! Luvassa on myös lyhyt info Sisu-järjestelmästä.


   På svenska: AUS sektor för nya studerande har jour för tutorer på Zoom tisdagen den 31 augusti kl. 16.30-17.30. Detta är inte en obligatorisk del av tutorutbildningen, men om du har några frågor om orienteringsveckan eller något annat är du välkommen på linjen! Det kommer också att finnas en kort information om Sisu-systemet.

   In English: AYY's New Students Sector will be online in Zoom on Tue 31.8. at 16.30.-17.30. This is not a mandatory part of the training but if you have questions regarding eg. orientation, please join the Zoom session! There will also be a short info about the Sisu-system.


  • Forum icon

   Suomeksi: Tällä forumilla voit julkaista kysymyksiä ja ajatuksia liittyen kurssiin ja tutorointiin. AYY:n Uudet opiskelijat-sektori pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman pian.  

   På svenska: I det här forumet kan du lägga upp dina frågor och idéer om kursen och tutorering. AUS sektion för nya studerande försöker besvara dina frågor så snart som möjligt.

   In English: Please use this forum to post questions about any of the Tutor Training materials. AYY New Students Sector will try to answer your question as soon as possible. 

  • 2021 Tutorkoulutusmateriaalit


   Suomeksi: Käythän läpi koulutuksen materiaalit ja vastaat reflektiokysymyksiin su 12.9.2021 klo 23.59. mennessä. 


   På svenska: Gå igenom utbildningsmaterialet och besvara reflektionsfrågorna senast söndagen den 12 september 2021 kl. 23.59.


   English: Please review all tutor training materials and complete the Reflection Task by Sun 12.9.2021 @23:59.


  • Page icon
  • Page icon
  • Page icon
  • Page icon
  • Page icon
  • Page icon
  • Tutorkoulutuksen tehtävät


   Suomeksi: 

   Käythän läpi koulutuksen materiaalit ja vastaat reflektiokysymyksiin. Suosituspituus jokaisen kysymyksen vastaukselle on 50-500 sanaa.  

   Tämä on pakollinen osa kurssisuoritusta. Voit tallentaa vastauksesi välissä ja palata vastaamaan myöhemmin. Muistathan lopuksi lähettää vastauksesi su 12.9.2021 klo 23.59. mennessä. 


   English:

   Please review all tutor training materials. Once that is completed, please complete this Reflection Task, as a guide, each answer can be between 50 to 500 words. 

   This is a compulsory task and can be saved and resumed until you submit your answers. Please remember to submit your answers by Sun 12.9.2021 @23:59.


   På svenska:

   Gå igenom utbildningsmaterialet och besvara reflektionsfrågorna. Den rekommenderade längden för varje fråga är 50-500 ord.

   Detta är en obligatorisk del av kursen. Du kan spara dina svar mellan gångerna och återkomma till dem senare. Kom ihåg att lämna in dina svar senast söndagen den 12 september 2021 kl. 23.59.


  • Not available unless: You belong to any group
   Questionnaire icon
   A. Tutorkoulutuksen tehtävät Questionnaire
  • Koulutusten lisämateriaalit


   Suomeksi: Tämä ei ole pakollinen osa kurssisuoritusta. Alta löydät kolmekielisenä kaikki koulutuksen diat, Alkuorientaatio-materiaalit sekä seuraavien palveluntarjoajien esittelyt lisämateriaalina. 


   På svenska: Detta är inte en obligatorisk del av kursen. Här hittar du alla slides till utbildningen i trespråkigt format, samt presentationer av följande tjänsteleverantörer som ytterligare material.


   In English: This is not a compulsory section. All presentation slides can be found here along with a link to the Pre-Orientation materials, and extra materials for your reference from these service providers.

   • Aalto Oppimiskeskus / Aalto Lärcentret / Aalto Learning Centre
   • YTHS / FSHS / SHVS
   • Unisport
   • Nyyti ry
   • Kupla

  • Folder icon

   Suomeksi: Täältä löydät kolmekielisenä kaikki koulutuksen diat, Alkuorientaatio-materiaalit sekä seuraavien palveluntarjoajien esittelyt lisämateriaalina. 


   På svenska: Här hittar du alla slides till utbildningen i trespråkigt format, samt presentationer av följande tjänsteleverantörer som ytterligare material.


   In English: All presentation slides can be found here along with a link to the Pre-Orientation materials, and extra materials for your reference from these service providers.

   • Aalto Oppimiskeskus / Aalto Lärcentret / Aalto Learning Centre
   • YTHS / FSHS / SHVS
   • Unisport
   • Nyyti ry
   • Kupla