Topic outline

 • TERVETULOA TUTORIKSI!


  Hyvät tutorit. Tämä MyCourses sivu toimii teille paikkana, josta löydätte koulutuksissa käydyt materiaalit ja korvaavat tehtävät. Keräämme tänne ARTS:n tutoroinnissa tarvittavat materiaalit.

  Sivun lopussa on palautuslaatikko tutorraporteille, jotka palautetaan tutorsyksyn jälkeen. Jotta voit saada opintopisteen, tulee sinun käydä kaikki koulutukset, tai tehdä niiden korvaavat tehtävät sekä palauttaa tutorraportti.

  Yliopiston koulutusten materiaalit ja korvaavat tehtävät löytyvät kohdasta Tutorkoulutukset 2021. 


  • ARTS:n oma tutorkoulutus järjestetään to 6.5. Zoom-yhteyden kautta. ARTS:n koulutuksessa käydään läpi ARTS:n tapa tutoroida, tarvittavat aikataulut ja ajankohtaiset muutokset ajatellen syksyä 2021.

   Nauhoite koulutuksesta:  


  • Assignment icon

   Palautuslaatikko tutorkirjeelle, joka liitetään uusille opiskelijoille menevään infomateriaaliin. Kirjeen hyvä pituus on maksimissaan 2 sivua. Kirje voi sisältää linkkejä esimerkiksi opiskelijajärjestön materiaaliin.

   HUOM! Sopikaa kuka palauttaa kirjeen. Jokaiselle ohjelmalle ja pääaineelle on mahdollista laittaa yksi kirje (esimerkiksi yksi kirje kuvataidekasvatuksen kandidaattiopiskelijoille, yksi sisustusarkkitehtuurin kandiopiskelijoille...) tai voitte sopia, että lähetätte yhden kirjeen koko laitoksen uusille opiskelijoille. Sopikaa yhdessä laitoksen tutorien kesken miten haluatte toimia.

   Nimetkää tiedosto selvästi. Palauttakaa tiedosto PDF-muodossa.

   Palauttakaa kirje viimeistään 13.6., jotta se ehtii uusien opiskelijoiden kirjeisiin.

   Tässä vielä tietoa tutorien kirjeestä, josta on tullut kysymyksiä.

   Tutorkirjeen on tarkoitus täydentää yliopiston virallisia materiaaleja (näette yliopistolta menevät uusien opiskelijoiden kirjeet MyCoursesissa ARTS:n koulutuksen materiaaleissa). Tutorkirjeessä voitte itse valitsemallanne tavalla esitellä itsenne ja kertoa esimerkiksi miten teihin saa yhteyden ja mitä ajattelette uusista opiskelijoista olevan mukava tietää heti alkuun. Siihen voi liittää mukaan myös esimerkiksi linkkejä. Sen ei tarvitse sisältää uudelleen samoja tietoja, mitä on yliopiston infokirjeissä tai uusien opiskelijoiden sivuilla.

    

   Saatte itse päättää lähetättekö saman kirjeen kaikille laitoksen opiskelijoille tai vain oman ohjelmanne tai pääaineen opiskelijoille. Aikaisempina vuosina esimerkiksi median laitoksen uusille maisteriopiskelijolle on kaikille lähtenyt sama kirje, kun taas esimerkiksi taiteen laitoksella tutorit päättivät lähettää eri kirjeen VICCAlle ja kuvataidekasvatukselle. Kandipääaineisiin on yleensä lähtenyt eri kirje eri pääaineille.

    

   Palauttakaa MyCoursesiin kirje, jonka olette sopineet ja kirjoittakaa siihen selvästi kelle se on tarkoitettu. Jokaisen tutorin ei siis tarvitse palauttaa kirjettä, yksi tutor voi palauttaa kirjeen oman ohjelmansa/pääaineensa tutorien puolesta.

  • Raportti ryhmän ohjaamisesta

   Ohjeet raportin kirjoittamisesta

   Raportissa tulee kertoa ryhmän toiminnasta ja palautteesta, jota on saanut uusilta opiskelijoilta tai toisilta tutoreilta sekä arvioida itseään pienryhmän ohjaajana. Raportin pituus tulee olla yhdestä kahteen sivua.
   Voit kirjoittaa raportin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

   Raportin palautus

   Raportti palautetaan viimeistään 23.11.2021.


   Raporttien käsittely

   Suunnittelija (Learning Services) lukee raportit ja käyttää niissä olevaa palautetta tutortoiminnan kehittämiseksi.

  • Assignment icon