Översikt

 • Tervetuloa Johtamisen perusteet -verkkokurssille!

  Kurssi alkaa maanantaina 16.8. klo 17 Zoom-luennolla. 

  Kaikkiin kurssiin Zoom-tapaamisiin pääset tämän linkin kautta: https://aalto.zoom.us/j/65691491795

  Luento kestää 1,5h, ja sille osallistuminen on erittäin suositeltavaa. Luennolla käydään läpi kurssin sisältö, suorittaminen sekä käytännön järjestelyt. Tutustu huolellisesti kurssin syllabukseen ennen ensimmäistä luentoa. 

  Kurssin aikana järjestetään kaksi Zoom-vastaanottoa, joissa voi esittää kysymyksiä kurssin opettajille. Vastaanotot järjestetään 24.8. ja 7.9. klo 17-18. Lisäksi viimeisellä liveluennolla 23.9. on mahdollista kysyä ja keskustella kurssin teemoista. 

  Kurssi koostuu johdannosta ja kolmesta moduulista. Jokainen moduuli sisältää kolme luentopakettia. Luentopaketit sisältävät luentotallenteet, luentokalvot, syllabuksessa esitetyt lukemistot sekä mahdolliset opettajien MyCoursesissa jakamat lisämateriaalit. Ensimmäisen liveluennon jälkeen materiaaleihin voi siis tutustua omassa tahdissa.


  Moduuli I: Organisaatiokäyttäytyminen

  Luento 1 - Johdanto

  Luento 2 - Persoonallisuus ja motivaatio

  Luento 3 - Ryhmät ja tiimityöskentely

  Moduuli II: Johtamisprosessit ja johtaminen organisaatiossa (julkaistu 31.8.)

  Luento 4 - Johtajuus

  Luento 5 - Organisaatiot ja organisaatiokulttuuri

  Luento 6 - Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi

  Moduuli III: Strateginen johtaminen (julkaistu 14.9.)

  Luento 7 - Johdanto strategiaan

  Luento 8 - Innovaatiot ja toimialojen murros

  Luento 9 - Yritys ja yhteiskunta


  • resource icon
   Kurssisuoritukset tentti 30.9. (julkaistu 19.10.) Fil
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  • resource icon
   Syllabus (päivitetty 02.08.2021) Fil
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  • choicegroup icon
   Ilmoittautuminen ryhmätyöhön - DL 24.8. Gruppval
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  • forum icon
   Announcements Forum
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
  • forum icon
   Allmän diskussion Forum
   Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
 • Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitustöiden hyväksyttyä suorittamista. Kaikki suorittavat harjoitustyön 1 sekä luentotehtävät. Lisäksi voit valita, suoritatko ryhmätyön vai oppimispäiväkirjan.


 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Moduulin I teema on organisaatiokäyttäytyminen. Suosittelemme käymään moduulin I sisällöt läpi 29.8. mennessä ennen moduulin II julkaisua ja ensimmäisen harjoitustyön palautusta. Ensimmäisen moduulin aihealueisiin liittyen järjestämme etävastaanoton Zoomissa 24.8. klo 17-18.

  Luentotehtävä, moduuli I: Tee Big Five -persoonallisuustesti (linkki luennon 2 materiaaleissa) ja kirjoita tuloksista n. yhden sivun mittainen pohdinta.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Moduulin II teema on johtaminen organisaatiossa. Suosittelemme käymään moduulin II sisällöt läpi 14.9. mennessä ennen moduulin III julkaisua. Toisen moduulin aihealueisiin liittyen järjestämme etävastaanoton Zoomissa 7.9. klo 17-18.

  Luentotehtävä, moduuli II: Valitse kaksi maata, ja vertaile niiden kulttuureita Hofsteden kulttuuridimensiot-työkalua käyttäen. Pohdi, miten kulttuurierot voivat näkyä monikulttuurisessa tiimissä tai organisaatiossa, jossa on jäseniä näistä maista. • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Moduulin III teema on strateginen johtaminen. Viimeisen moduulin aihealueista voi kysyä liveluennolla Zoomissa 23.9. klo 17-18:30.

  Luentotehtävä, moduuli III: Business Model Canvas ja lyhyt strategia-analyysi. Katso ohjeet ja materiaalit allaolevasta kansiosta.


 • Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

  1. Tenttiaika on 16:00-19:00. Sen jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 
  2. Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin. 
  3. Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 30 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Monivalintatehtävästä voit ansaita yhteensä 20 pistettä.
  4. Esseevastauksessa vastausaika on rajoitettu 60 minuuttiin. Esseen maksimipistemäärä on 20 pistettä.

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

  1. Tenttiaika on 16:00-19:00. Sen jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 
  2. Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin. 
  3. Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 30 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Monivalintatehtävästä voit ansaita yhteensä 20 pistettä.
  4. Esseevastauksessa vastausaika on rajoitettu 60 minuuttiin. Esseen maksimipistemäärä on 20 pistettä.


 • Tässä käytännön informaatiota, joka sinun on tiedettävä ennen tenttiin vastaamista.

  1. Tenttiaika on 16:00-19:00. Sen jälkeen järjestelmä sulkeutuu etkä voi enää muokata vastauksiasi. 
  2. Tentti koostuu kahdesta osasta: monivalintatehtävästä ja esseevastauksesta. Vastaa molempiin tentin osiin. 
  3. Monivalintatehtävään vastatessa vastausaika on rajattu 30 minuuttiin, joka käynnistyy, kun avaat tehtävän. Avaathan monivalintatehtävän tenttiaikana ja vasta sitten kun olet valmis käyttämään siihen yhtäjaksoisesti 30 minuuttia. Monivalintatehtävästä voit ansaita yhteensä 20 pistettä.
  4. Esseevastauksessa vastausaika on rajoitettu 60 minuuttiin. Esseen maksimipistemäärä on 20 pistettä.