Översikt

 • A! Peda Intro 50 (suomi) syksy 2021

  • A! Peda Intro -kurssi lähtee liikkeelle opetuksen peruskysymyksistä:

   Mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen yliopistossa, opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa, sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. Osallistujat havainnoivat työyhteisöään ja peilaavat teemoja omaan opetustyöhönsä.

   Kurssin käytyään osallistuja osaa:

   • havainnoida ympäristöään oppimisen näkökulmasta ja jäsentää oppimiseen vaikuttavia tekijöitä  
   • tunnistaa opetuksen suunnittelun vaiheita ja on harjoitellut opetuksen toteuttamista ohjatusti  
   • on laajentanut opettajaverkostojaan ja saanut valmiuksia toimia monitieteisen opettajaryhmän jäsenenä.  
   • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja käsittää oman roolinsa opettajana.

    Opettajat: Jukka Välimäki (vastuuopettaja), CHEM ja Kirsti Keltikangas, ELEC

   • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
    Forum icon
    Kurssin tiedotteet Forum
    Kurssia koskevat yleiset uutiset ja tiedotteet.
   • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
    Forum icon
    Kysymyksiä, vastauksia, keskustelua ja ihmettelyä Forum
   • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
    URL icon
    Zoom-linkki sessioihin URL

    Kurssin sessiot toteutetaan Zoomissa. Jos Zoom kysyy salasanaa: syksy21

   • Kurssin lukujärjestys
   • Fil icon

    Tallenna tämä kurssikuvaus itsellesi. Yhdessä opintosuoritusotteen kanssa se toimii kurssin "todistuksena".