Översikt


  • Sessiot (viikko 41)

  • Ti 12.10. klo 14.00-15.30

  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Sessio 5 slidet Fil PDF
  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Vuorovaikutus - Rinna Toikka Fil PDF
  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Sessio 5 slidet Fil
  • Pe 15.10. klo 9.00-11.00

  • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
   Fil icon
   Sessio 06 slidet Fil PDF


  • Itsenäiset tehtävät (viikko 42)

   • Loki (DL 18.10.)
   • Lukutehtävä ja muistiinpanot siitä, yhdessä muun aiheesta lukeneen ryhmän kanssa (DL 24.10.)
   • Vertaisryhmätyön viimeistely, tarkemmat ohjeet osiossa Vertaisryhmätyöskentely (DL 26.10.)
   Tehtävien tarkemmat ohjeet ja materiaalit alla.

   + Opetuskokeilun suunnitelman edistäminen (lisätietoja osiossa Opetuskokeilun suunnitelman ohje ja palautus)

  • Inlämningsuppgift icon

   Alla oleva lokin ohje on muuten sama kuin aiemmin, mutta tällä kertaa lisänä punaisella olevat asiat.

   Teeman reflektoinnin lisäksi kerro lokissa:

   • Tekisitkö opetuskokeilun mieluummin kontakti- vai etäsessiossa. 
   • Toivoisitko, että kurssin viimeinen toteutus (pe 12.11.) toteutuu a) etäopetuksena (kuten tähän saakka), b) hybridinä (voi olla halutessaan etänä) vai c) lähiopetuksena (kaikki osallistuvat kampuksella)
   • Voit antaa myös palautetta kuluneen viikon jälkimmäisestä sessiosta (pe 15.10.), jossa sitä ei erikseen kysytty.

   Lokipäivityksen tavoitteena on suunnata ja seurata oppimistasi sekä havainnoida niitä asioita, joita seuraavilla sessioissa tulisi käsitellä tarkemmin. Lokipäivitys on kirjallinen reflektio viikon aiheiden herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä, joka kirjoitetaan heti viikon sessioiden jälkeen.

   Kirjoita noin 0,5-2 sivun mittainen kuvaileva pohdinta omasta oppimisestasi liittyen viikon teemaan tai teemoihin.

   Muina teemoina lokikirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi:

   • Mitä jäit miettimään?
   • Mikä tuki oppimistasi lähitapaamisessa?
   • Millaisia ajatuksia ja tunteita sinulla syntyi käsitellyistä aiheista?
   • Missä huomaat muutoksia? Miten se näkyy käytännön työssä?
   • Mihin haluaisit jatkossa paneutua? Mistä haluaisit ottaa enemmän selvää?
   • Mitä haluat sanoa nyt itsellesi? Mitä haluat sanoa muille osallistujille ja ohjaajille?

   Lokipäivitykset palautetaan alla olevaan laatikkoon viimeistään viikko lähipäivän jälkeen.  Lokikirjoituksesi näkyy vain itsellesi ja ohjaajille.

   HUOM! Lokikirjoitus EI OLE esim. tekninen selostus "ensin teimme sitä ja sitten tätä tms." vaan aina kirjoittajan omia ajatuksia ja pohdintaa. Voit esimerkiksi reflektoida jo aiempia opetus- ja oppimiskokemuksiasi viikon aiheisiin liittyen.

   Tämä tehtävä merkitään automaattisesti merkityksi, kun olet palauttanut tiedoston.

  • Lukutehtävä

   Lue materiaali aiheesta, jossa on nimesi. Tee lukemastasi muistiinpanoja tiedostoon, joka on linkattu näiden alle.

   Aihe 1: Osaamistavoitteet  (Jani-Pekka, Salla, Juha L., Aada, Märt)

   Näin asennat osaamistavoitteet opetussuunnitelmaasi - laaja oppimäärä
   W5W-hankkeen opas. Luetaan kokonaan.

   Aihe 2: Opiskelijoiden työmäärän mitoitus (Eliisa, Henri, Kaisa, Janne, Timo)

   Karjalainen, A., Alha, K. ja Jutila, S. (2007) Anna aikaa ajatella. Sivut 6-37 

   Aihe 3: Opetusmenetelmät (Irene, Susanna, Emma, Klaus, Aleksi)

   Hyppönen, O. & Lindén, S. Opettajan käsikirja – opintojaksojen rakenteet, 
   opetusmenetelmät ja arviointi,
    
   Kappale 3, s. 18-33, voit myös halutessasi tutustua opetusmenetelmiin 
   seuraavassa luvussa 34-54. Voitte miettiä myös menetelmien verkkototeutusmahdollisuuksia.

   Aihe 4: Arviointi (Elina, Juha J., Lauri, Mia)

   Hyppönen, O. & Lindén, S. Opettajan käsikirja – opintojaksojen rakenteet, 
   opetusmenetelmät ja arviointi
   , Kappale 5, s. 55-65, voit myös halutessasi tutustua 
   arviointimenetelmiin seuraavassa luvussa 6, s.66-80.