Topic outline

  • Etusivu

    Teknillisen fysiikan labrakurssi järjestetään periodien II -V aikana. Kaikki mittaukset tehdään työpareina ja parinvalinta tapahtuu kurssin alussa. Tarjolle tulee yhdeksän (9) työtä, joista kuhunkin tulee noin kolmen tunnin mittaisia työaikoja 2 - 3 viikon ajanjaksolle loppusyksyn ja kevätkauden aikana.

    Työt tehdään kahdessa osassa: ykköskategorian työt 1.1 - 1.5 tehdään periodien II - III aikana ja ne tulevat tarjolle sitä mukaa kun assistentit ovat siihen valmiita. Kakkoskategorian työt 2.n tehdään kevätkauden aikana periodeissa III - IV. Jokainen työpari osallistuu kahteen mittaukseen kummastakin kategoriasta ja kukin opiskelija laatii yhden työselostuksen kummastakin kategoriasta.

    Työt valitaan ja niihin ilmoittaudutaan MyCourses-listojen avulla. Kuhunkin työhön tulee tarjolle rajoitettu määrä paikkoja, jotta kuormitus jakautuisi mahdollisimman tasaisesti eri töille. Huomatkaa myös että työajat on varattava viimeistään vuorokausi ennen työajan alkamista.

    Edellytämme kasvomaskin käyttöä ryhmän tehdessä mittauksia (14.2.2022 alkaen vahva suositus). Tule laboratorioon vain täysin terveenä ja ilmoita esteestä assinstentille mahdollisimman aikaisin.