Översikt

  • Fil icon

   Kurssin yleiset käytännöt


  • Kurssin suoritus

   • Kurssista EI voi päästä läpi pelkällä tentillä. Tarvitset pisteitä muistakin osuuksista!
   • Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella.
   • Osasuoritukset ovat voimassa vain yhden lukuvuoden! Eli, kun kurssi alkaa uudelleen, niin edellisen vuoden pisteet eivät ole enää voimassa.
   • 5. periodissa on rästilaboratorio sekä -simulaatio mahdollisuudet. Tällöin voit tehdä maksimissaan yhden puuttuvan simulaation sekä yhden puuttuvan laboratoriotyön. Puuttuva tarkoittaa siis sellaista simulaatiota/laboratoriotyötä, jota et ole palauttanut ollenkaan (0p arvoinen palautus on suoritus, ei puuttuva!).
   • Välikokeita EI voi uusia. Tentit ELE2-kurssista järjestetään n. toukokuussa (5. periodi) sekä n. syyskuussa (1. periodi).


   Pisteiden saaminen

   Pisteet jakautuvat seuraavasti

   Mitä? Piste / kpl
   Yhteensä %
   Luentotehtävät, 10kpl
   1 8(*) 8
   Palaute  1  2 2
   Laskuharjoitukset, 10kpl
   1 10 10
   Simulaatiot, 4kpl
   2,5 10 10
   Laboratoriotyöt, 2kpl
   10 20
   20
   Välikokeet, 2kpl
   25 50 50
   Yhteensä
   100 100

   (*) Luentotehtävät ovat luentojen esitehtäviä ja ne arvostellaan asteikolla 0p, 0,5p ja 1p. Joka luentoon liittyy tehtävä, mutta vain kahdeksan (8) parasta otetaan huomioon arvostelussa.  Suorituskertoja on tehtävää kohden yksi ja suoritusaikaa joko yksi tunti tai puoli tuntia. Tutustu siis luennon materiaaliin etukäteen.

   Palaute annetaan kurssin lopussa. Palautteen antamisesta saa kaksi pistettä. Palautekyselyn linkki lähetetään sähköpostitse kaikille kurssille ilmoittautuneille kurssin viimeisten viikkojen aikana.

   Laskuharjoituksissa pisteen saamiseksi yli puolet tehtävistä täytyy olla ratkaistuna jollain tasolla. Tehtävät on palautettava aina ennen malliratkaisujen ilmestymistä kyseisen kierroksen maanantaina ennen kello 17. Sen jälkeen palautetuista tehtävistä ei jaeta pisteitä.

   Simulaatioista saat pisteet eri tehtävien pisteytyksen mukaan. Simulaatioharjoituksissa käyminen on vapaaehtoista eikä vaikuta pisteiden saamiseen, mutta muista, että vain siellä annetaan apua simulaatioiden tekemiseen!

   Laboratoriotyöt tehdään pareittain. Viime vuosina labroista saatiin yleensä 5-10 pistettä per laboratoriotyö.

   Välikokeet on suositeltu tapa kurssin suorittamiseen. Jos et pääse paikalle toiseen tai molempiin välikokeisiin, suorita kurssi tentillä (yht. 50p). Tenttimahdollisuudet ovat (n.) touko- ja syyskuussa.

   Alustavat arvosanarajat

   Alla olevat pistemäärät voivat muuttua kurssin yhteispisteiden perusteella (arvosanat 2-5). Läpipääsyraja on kuitenkin aina 49,5 pistettä.


   Pisteet AS
   89,5-100 5
   79,5-89,4 4
   69,5-79,4 3
   59,5-69,4 2
   49,5-59,4 1
   ≥ 40
   0*
    < 40  0
   * Suoritusmahdollisuus kymmenellä lisätehtävällä (5. periodin aikana).