Osion kuvaus

 • Yleinen

  Kurssin MyCourses-työtila

  • toimii kurssin tärkeänä kommunikointivälineenä
  • sisältää ohjeita ja aineistoja, joita tarvitset työskentelyyn tällä kurssilla
  • toimii tehtävien palautus- ja käsittely-ympäristönä.


  Kurssin opettajina toimivat

  • vastuuopettaja Jouni Ojala (jouni.ojala@aalto.fi)
  • muut opettajat: Anahita Rashidfarokhi (anahita.rashidfarokhi@aalto.fi), Janne Oittinen (janne.oittinen@aalto.fi)


  Projektityötilaisuudet ovat ti 2.11. - ti 14.12.2021

  Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan MyCourses-tiedotteilla ja opetustilaisuuksissa.


  Kurssin suoritustapana on kurssin nimen mukaisesti projektityöskentely kurssin alkaessa ilmoitettavassa ryhmässä. Projektityön tavoitteet ja vaadittavat osasuoritukset kuvataan tarkemmissa ohjeissa ja selitetään projektityön aloitustilaisuudessa ti 2.11.2021. Työskentelyä pohjustetaan projektityötilaisuuksissa luennoilla pääosin torstaisin ja luotsataan eteenpäin osatehtävillä, joita kommentoidaan ja ohjataan pääosin tiistaisin. Osatehtävien ratkaisut sisältyvät ryhmän tuottamaan analyysiraporttiin, jossa pyritään esittämään vastaukset projektityön tavoitteisiin. Osa projektityötä on toisten ryhmien töihin tutustuminen, arvioiminen, palautteen antaminen ja käsitteleminen. Kurssisuoritukseen kuuluu myös henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laatiminen ja palauttaminen.


  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista projektityötilaisuuksiin ja koko kurssin ajan jatkuvaa itsenäistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.


  Kurssin aikataulu

  Aika

  Teema

  Sisältö

  Tehtävä

  ti 2.11.

  projektin aloitus, peruspiirteet

  Kurssin, tehtävän ja kohdealueiden esittely, ryhmäytyminen

  Kaikki tehtävät selitetään

  to 4.11.

  Rakennetun ympäristön peruspiirteet; Examining area from real estate economy, business and services point of view

  Alueen profiili ja toiminnallinen kuvaus, 1. versio ti 16.11.

  ti 9.11.

  muutos-prosessit

  Alueeseen tutustuminen, toiminnallisen kuvauksen ohjaus

  Alueeseen tutustuminen ja valokuvaus, palautus ti 16.11.

  to 11.11.

  Alueen historia, viimeaikainen ja tuleva kehitys, strateginen kaupunkikehitys

  ti 16.11.

  Profiilin ja toiminnallisen kuvauksen esittäminen

  Analyysiraportti, teemojen valinta, muutoskuvauksen ohjaus

  Alueen muutoskuvaus,
  1. versio ti 23.11.

  to 18.11.

  kestävä kehitys 

  Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä
  Resilience and sustainability in built environment

  ti 23.11.

  analyysi

  Muutoskuvauksen esittely, saavutettavuus ja
  kestävyys, ohjausta ja työskentelyä

  Kestävyysraportti, saavutettavuustarkastelu, raportin jäsennysluonnos
  palautus to 25.11.

  to 25.11.

  Analyysistä synteesiin, päätelmiin ja suosituksiin

  ti 30.11.

  Analyysityön ohjaus

  Analyysiraportti,
  1. luonnos ti 30.11.

  to 2.12.

  Analyysin esittely, vertais- ja opettajapalaute

  ti 7.12.

  päätelmät

  Raportin viimeistely

  Lopullinen analyysiraportti,
  to 9.12.

  to 9.12.

  Vertaisarviointityöskentely

  ti 14.12.

  käsittely

  Vertaisarviointiseminaari

  Vertaisarviointi ja palaute, ma 13.12.