Osion kuvaus

 • Yleiskuvaus ja aikatalu

  SCI3025.kand (Tuotantotalous)
  SCI3026.kand (Informaatioverkostot) 

  (OBS. Svenkspråkigt kandidatseminarium inom teknik JOIN.sv.kand)

  Vastuuopettajat Riikka Kaipia (TUO) ja Stina Giesecke (INF), kurssiassistentti An Cong, etunimi.sukunimi@aalto.fi.

  Kurssin kuvaus

  Kurssi koostuu kandidaatintyön laatimisesta valitusta aiheesta ohjaajan opastamana, ja sitä tukevista luennoista, työpajoista ja palautettavista tehtävistä. Opiskelija esittää kandidaatityönsä seminaarissa, ja opponoi toista työtä. Kurssin osana suoritetaan kypsyysnäyte. Kurssin eri vaiheet ja niiden aikataulu on esitetty alla. 

  Kurssin läpäisyvaatimukset

  • Hyväksytty kandidaatintyö, sen esittäminen seminaarissa ja toisen työn opponointi. 
  • Osallistuminen 4 luennolle, kahteen teksti- ja puhepajaan sekä opintopiiriin
  • Kaikkien palautettavien tehtävien suorittaminen aikataulussa (mm. tutkimussuunnitelma ja kandityö eri vaiheissaan, teksti- ja puhepajojen tehtävät)
  • Muut vaaditut tehtävät (työn aihe, yhteydenotto ohjaajaan, ilmoitus aiheesta ja ohjaajasta MyCourses-palautuslaatikkoon)
  • Tiivistelmätyöpaja on pakollinen niille, joiden koulusivistyskieli on suomi, mutta jotka kirjoittavat työnsä englanniksi, muille vapaaehtoinen. 

  Ilmoittautumiset teksti- ja puhepajoihin

  Ilmoittautuminen teksti- ja puhepajoihin on auennut ja voit ilmoittautua niihin tästä.

  Aiemmat suoritukset

  Läsnäolo- tai osatehtäväsuoritukset aiemmilta lukukausilta ovat voimassa, varmista asia kuitenkin vastuuopettajaltasi.