Topic outline

 • Käytännön informatiota ja seminaarin tarkoitus

  Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa yritysjuridiikan  KTM-tutkielmaseminaariin!

   

  1. KÄYTÄNNÖN INFORMAATIOTA

  Syksyn seminaari alkaa yksityisoikeuden puolella torstaina  23.9. klo 16.15. Seminaari jatkuu normaalisti kevätlukukaudella.

  Seminaari pidetään torstaina sovituina aikoina. 

  Yksityiskohtaisempaa tietoa seminaarista on sivuilla "Yleistä tietoa seminaarista" sekä "Ohjeet seminaariin osallistuville". 

  2. SEMINAARIN IDEA JA TARKOITUS

  Seminaari tukee gradun kirjoittamista, joten seminaariin kannattaa osallistua siinä vaiheessa, kun gradun aloittaminen on ajankohtainen. Seminaarissa esitetään kaksi alustusta, joista ensimmäin on gradun tutkimussuunnitelma ja jälkimmäinen suhteellisen valmiin työn, sen jakson tai tutkimustulosten esittely.

  Graduaihe voi olla kanditutkielman aihealueelta. Jos haluaa tehdä gradun muusta aiheesta, sitä voi ehdottaa tai aihe valitaan ohjaajan kanssa yhdessä.

  Gradun tarkastus 

  Opiskelijan ohjeet gradun palautukseen löytyvät Intosta.

  Kypsyysnäytteen tarkastus

  Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön sen jälkeen, kun kielentarkastaja on hyväksynyt sen kielen osalta.

  Alkuperäisyysraportin lukeminen

  Gradun arviointivaiheessa tarkastetaan  myös Turnitin-alkuperäisyysraportti. Kun opiskelija palauttaa gradun, Turnitin vertailee kirjoitettua tekstiä vertailutietokantoihin

  Gradun mahdollisia aiheita eri aihealueilta sisältävä tiedosto on sivulla "Muu materiaali". Aiheet ovat vanhoja, ja ne ovat lähinnä esimerkkejä mahdollisista kysymyksenasettelun tavoista. Listassa olevat aiheet ovat kuitenkin enemmäkseen vapaita, joten näitä silmäilemällä voi aloittaa aiheen kartoituksen

   

  KIRJOITUSOPPAITA

  •Ari Hirvosen teos Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan -> nettiosoite https://issuu.com/arihirvonen/docs/mitk___metodit_paino

   

  •Pekka Timosen teos Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen -> nettiosoite: http://www.helsinki.fi/oik/tdk/tutkopas.html

   

  •Joensuun yliopiston opettajien teos: Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan http://www.uef.fi/documents/300201/565067/Oikeustieteiden_kirjoitusohje_2015-2016.pdf/d9add2dc-f460-427b-ab76-24c7744a6745

   

  •Tampereen yliopiston oikeustieteen laitoksen sivuilta on saatavilla Jukka Viljasen laatima teos: Oikeudellisten tutkimusten kirjoitusopas -> ks. www.uta.fi/laitokset/oikeus/suomi/opiskelu.htm