Osion kuvaus

 • Tervetuloa aineen rakenteen kurssille! Ensimmäinen luento on 19.4. kello 8:15 mutta sitä ennen on jo esitehtävä, jonka deadline on ennen ensimmäistä luentoa. Kannattaa käydä lukemassa "Kurssin suorittaminen ja arvostelu"-lehdeltä kurssin arvosteluperusteista.

  Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa integroitu englanninkielen kurssi LC-1117 Integrated Oral and Written Skills. Ilmoittautukaa erikseen ko. kurssille Oodissa.

  Kurssin MyCourses sivut on suunniteltu siten, että kaikki viikon materiaalit (luennot, tehtävät, ajankohtaiset ohjeistukset ja muut materiaalit) löytyvät aina kunkin viikon sivun takaa. Luennot videoidaan ja videotaltioinnit tulevat näkyviin kunkin viikon sivun loppuun.

  Numeerisesti simuloidun kaksoisrakokokeen interferenssijakauma.

  Numeerinen simulaatio elektronien kaksoisrakokokeesta (Alexandre Gondran, CC BY-SA 4.0)

  Luennoitsija:
  • Jami Kinnunen (jami.kinnunen@aalto.fi, Y409)
  Assistentit:
  • Kerttu Aronen (kerttu.aronen@aalto.fi)
  • Topi Räty (topi.raty@aalto.fi)
  • Tuomas Uusnäkki (tuomas.uusnakki@aalto.fi)
  • Olli Winberg (olli.winberg@aalto.fi)
 • Kurssin ensimmäinen luento on maanantaina 19.4. kello 8:15. Ennen ensimmäistä luentoa tehkää luennon esitehtävä.

  Alla olevat linkit sähköisen oppikirjamme eri lukuihin ja kappaleisiin edellyttävät, että kirja on jo valmiiksi avattuna selaimessa tästä linkistä:

 • Alla olevat linkit sähköisen oppikirjamme eri lukuihin ja kappaleisiin edellyttävät, että kirja on jo valmiiksi avattuna selaimessa tästä linkistä:

 • Alla olevat linkit sähköisen oppikirjamme eri lukuihin ja kappaleisiin edellyttävät, että kirja on jo valmiiksi avattuna selaimessa tästä linkistä:
 • Alla olevat linkit sähköisen oppikirjamme eri lukuihin ja kappaleisiin edellyttävät, että kirja on jo valmiiksi avattuna selaimessa tästä linkistä:

 • Alla olevat linkit sähköisen oppikirjamme eri lukuihin ja kappaleisiin edellyttävät, että kirja on jo valmiiksi avattuna selaimessa tästä linkistä:

 • Alla olevat linkit sähköisen oppikirjamme eri lukuihin ja kappaleisiin edellyttävät, että kirja on jo valmiiksi avattuna selaimessa tästä linkistä:

 • Kurssin suoritus koostuu seuraavista osista

  • luennot 2 x 2h / viikko
  • luentojen esitehtävät ennen kutakin luentoa (sähköiset Mycourses-tehtävät)
  • laskuharjoitukset 2h / viikko (tehtävinä sähköisiä Mastering Physics-tehtäviä sekä palautettavia tehtäviä)
  • ryhmälaskuharjoitukset 2h / viikko
  • seminaariesitelmä, katso: "Kurssin projektiaiheet"

  Kurssin arvosana koostuu kaikista osasuorituksista seuraavin painotuksin
  • esitehtävät, max 20 p
  • laskuharjoitukset, max 40 p
  • ryhmälaskuharjoitukset, max 20 p
  • seminaariesitelmänä, max 20 p
  Laskuharjoitukset koostuvat palautettavista laskuharjoitustehtävistä, joista voi saada maksimissaan 40 pistettä, sekä Mastering Physics-tehtävistä, joista voi saada maksimissaan 10 pistettä. Nämä lasketaan yhteen mutta kokonaispisteet voivat olla enintään 40 pistettä -- eli voit saada täydet laskuharjoituspisteet pelkillä palautettavilla tehtävillä, mutta Mastering Physics tehtävillä voi 'korvata' puuttuvia pisteitä. Mastering Physics tehtävät ovat auki kurssin loppuun saakka. Lisäys: Mastering Physics tehtävillä voi korvata myös puuttuvia ryhmälaskaripisteitä.

  Kurssiarvosanat määräytyvät suoraan kurssipisteistä seuraavasti:
  • 94.5 pistettä tai enemmän -> 5
  • 84.5-94.5 -> 4
  • 74.5-84.5 -> 3
  • 64.5-74.5 -> 2
  • 50-64.5 -> 1
  Kurssin läpäisy edellyttää siis vähintään puolta kokonaispistemäärästä (50p).
 • Kurssin loppukoe toteutetaan ryhmässä tehtävänä seminaariesitelmänä. Kullakin ryhmällä on yksi alla olevista neljästä projektiaiheesta, josta valmistellaan 15-20 minuutin pituinen esitelmä (+5 minuuttia kysymyksiin). Kohdeyleisönä on muut kurssin opiskelijat ja esitelmän tavoitteena on opettaa mistä kyseisessä projektiaiheessa on kyse.

  Seminaariesitelmät pidetään 30.5. alkavalla viikolla myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina. Oman esityksensä lisäksi jokaisen opiskelijan on lisäksi seurattava yksi esitys jokaisesta kolmesta muustakin aiheesta. Yleisön toivotaan esittävän paljon kysymyksiä!

  Esitelmässä arvostellaan seuraavat osa-alueet asteikolla 0, 1 tai 2 pistettä:

  • Kohdeyleisö: yleisön taustatiedot on huomioitu -- ei liian teknistä mutta toisaalta linkitetään asiat mahdollisuuksien mukaan siihen mitä aineen rakenteen kurssilla tai muilla ensimmäisen vuoden fysiikan kursseilla ja lukion fysiikassa on opittu.
  • Kvantti-ilmiöt: selkeästi esitetty se mikä aiheessa on 'uutta' ja 'haastavaa'. Itse ilmiötä ei tarvitse pystyä selittämään siten että sen kaikki ymmärtää, mutta sen pitää erottua muusta esityksestä.
  • Tieteellinen sisältö: kaikissa tieteellisissä esityksissä on ja saakin olla tieteellistä epätarkkuutta, kunhan pääasiassa esitys on sisällöltään 'oikein'.
  • Esitystapa: esitys on selkeä, mahdolliset visualisoinnit tukevat asian esitystä ja esityksen pituus on oikein mitoitettu.

  Seminaariesitelmät toteutetaan yhdessä LC-1117 Integrated Oral and Written Skills-kurssin kanssa.


 • Mastering Physics-tehtävät ovat oma tehtäväkokonaisuutensa, josta voi saada enintään kymmenen laskuharjoituspistettä. Mastering Physics-pisteet (max 10 pistettä) ja normaalit laskuharjoituspisteet (max 40 pistettä) lasketaan yhteen mutta kokonaispisteet laskuharjoituksista voi olla enintään 40 pistettä. Täydet laskuharjoituspisteet voi siis saada ilman näitä Mastering Physics-tehtäviäkin.

  Nämä tehtävät ovat auki kurssin loppuun saakka (3.6.2022).