Osion kuvaus

 • Kurssi perehdyttää riskinalyysin keskeisimpiin menetelmiin ja antaa valmiudet soveltaa niitä erilaisten teknis-taloudellisten järjestelmien riskitarkasteluissa (ml. riskien tunnistaminen ja arviointi, riskienhallintatoimenpiteiden vertailu ja priorisointi, riskiviestintä). Käsiteltäviä menetelmiä ovat muun muassa vikapuut, syy-seuraus-kaaviot sekä todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi. Kurssilla perehdytään myös todennäköisyyksien estimointiin sekä asiantuntija-arvioiden että tilastollisten menetelmien pohjalta. Luennot ja laskuharjoitukset sisältävät riskianalyysien laatimista ja käyttöä havainnollistavia esimerkkejä. Arvostelu perustuu tenttiin ja harjoitustöihin.

  Pääteoksena on M.Modarreksen Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools and Trends

  Täydentävänä materiaalina käytetään muun muassa Bilal M. Ayyubin teosta Risk Analysis in Engineerig and Economics

  Modarreksen kirjan hankinta on suotavaa, joskin kurssi on mahdollista suorittaa luento- ja laskuharjoitusmateriaalien pohjalta.   

  Kurssin opettaja on TkT Jan-Erik Holmberg ja assitentti on tohtorikoulutettava DI Juho Roponen

  Vastaanottoajat:

  Luentojen yhteydessä

  Kurssi luennoidaan ainakin alustavasti Zoomin kautta: Zoom-linkki. Ensimmäinen luento 11.1. kl 14:15-16

  Demolaskarit myös Zoomin kautta: Eri Zoom-linkki

  Läsnätentissä sallittu funktiolaskin, ei graafista laskinta. Kevään 2022 tenttien järjestämisen lisäohjeet tulee sivustolle myöhemmin (oletuksena etätentti).