Översikt

  • Inlämningsuppgift icon
   Intermediate Assignment: MC-Questions (DL 15.11. at 23:59 pm) Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
  • Inlämningsuppgift icon
   Intermediate Assignment: Development Phase (DL 18.11. at 23:59 pm). Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande
  • Inlämningsuppgift icon
   Intermediate Assignment: Evaluation Phase (DL 25.11. at 23:59 pm) Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om någon av:
   • You are a(n) Lärare
   • You are a(n) Studerande