Topic outline

 • ARTS-A0214 - Life Drawing for Comics Artists, 25.10.2021-27.10.2021 will be arranged remotely.

  Please find the program, schedule and a list of materials needed for this course below. The first meeting will be on Monday 25.10 at 9.15 in Zoom.

  Welcome to the course!


  Hanna Westerberg-Aboularoih is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


  Topic: My Meeting

  Time: Oct 27, 2021 09:00 AM Helsinki


  Join Zoom Meeting

  https://aalto.zoom.us/j/65790351717


  Meeting ID: 657 9035 1717

  One tap mobile

  +496950500952,,65790351717# Germany

  +496950502596,,65790351717# Germany


  Dial by your location

          +49 69 5050 0952 Germany

          +49 695 050 2596 Germany

          +49 69 7104 9922 Germany

          +49 69 3807 9883 Germany

          +49 69 3807 9884 Germany

          +49 69 5050 0951 Germany

  Meeting ID: 657 9035 1717

  Find your local number: https://aalto.zoom.us/u/ceg96Ab0FJ


  Join by SIP

  65790351717@109.105.112.236

  65790351717@109.105.112.235


  Join by H.323

  109.105.112.236

  109.105.112.235

  Meeting ID: 657 9035 1717


  Zoom-meetings during the 27.10 wednesday  afternoon:

  at 12-13 am Open clinic for everyone who would like to get feedback in the middle of the process. 

  15-17 Final feedback for the whole group. We will through the assignments of yesterday and today

  Elävänmallinpiirustus sarjakuvataiteilijoille 

  ma 25.10, ti 26.10 ja ke 27.10 klo: 9.15-17


  -Kurssi toteutetaan etäopetuksena ja sen suorittaminen edellyttää aamun Zoom-tapaamisiin, sekä iltapäivän Zoom-sessioihin osallistumisen ja tehtävien toteutuksen tähän ohjelmaan kirjatussa aikataulussa. 

  Ma 25.10. 

  klo 9.15-10.30 Kurssin ensimmäinen Zoom-tapaaminen, jossa esittelen kurssin keskeiset sisällöt, tarvittavat materiaalit ja jossa esittäydymme. Päivän tehtävän alustus ja ltapäivän Zoom-aikojen jako

  ”Kädet ja jalat”

  -Piirrä neljä mielellään A 4 kokoista piirustusta omista käsistäsi, tai jaloistasi. Pyri piirtämään niin luonnonhavaintopohjaisesti kuin mahdollista. Huomioi anatomia, muoto, ääriviivat, eli siluetti ja varjostaminen, sekä se millaisilla piirustuseleillä varjostat. Onko kyseessä viivaverkostot, vai jotkut omintakeiset persoonalliset jäljet? Pyri kuvaamaan niin tarkasti, kuin mahdollista näitä silmiesi edessä olevia fragmentteja. 

  Materiaali: 4 kpl A4 piirustuspaperia. ErI vahvuisia lyijykyniä, tai vaihtoehtoisesti hiili & hiilikumi / säämiskä

  Groups in Zoom for this afternoon are following:

  14-14.30 Annika Arminen, Aleksandra Artemenko & Aleksandra Gorchakova

  14.40-15.10 Lauri Kortelainen, Niilo Lehtonen & Zarina Omarieva

  15.20-15.50 Amantia Leinonen, Ilona Pakarinen & Olga Poropudas

  16-16.30 Aino Salo, Johanna Sippula, Emese Emese Veszely & Nestor Ailoranta 

  16.30-17 The whole group / koko ryhmä

  Ti 26.10

  klo 9.15- 10.30 Aamu-zoom, jossa käydään ryhmässä läpi edellispäivän tehtävät ja jossa alustan päivän tehtävän, sekä sovimme iltapäivän Zoom-tapaamisten ajat.

  "Eilen, tänään ja huomenna"

  Piirrä omakuva itsestäsi lapsena, nyt ja kahdenkymmenen vuoden päästä. Tee nyt-versio hyödyntämällä peilikuvaa, mutta eilen-ja huomenna versioihin voit käyttää esim.valokuvareferenssejä.

  Materiaalit: 3 kpl A4-kokoisia papereita, lyijykynät, tai hiili,  tai voit myös hyödyntää värikyniä, tai akvarelleja, tms. sekateknikkaa.

  Afternoon Zoom-meetings:

  14-14.30 Niilo, Johanna ja Annika

  14.40-15.10 Aleksandra, Aada & Ilona

  15.20-15.50 Alex, Emese & Olga

  16-16.40 Lauri, Amantia, Nestor & Aino


  Ke 27.10

  klo 9.15- 10.30 Aamu-zoom, jossa käydään ryhmässä läpi edellispäivän tehtävät ja jossa alustan päivän tehtävän

  ”Perheenjäsen, tai ystävä miljöönsä keskellä”

  Tee kokovartalokuva jostakusta ihmisestä, jonka tunnet. Tämän tehtävän inspiraatiolähteitä voisivat olla esim. David Hockneyn, Alicia Neelin, tai Maria Lasnigin tekemät kuvat heidän ystävistään, joissa ilmenee ystävän piirteiden ja ulkoisen karaktäärin lisäksi myös hänen miljöönsä. Vincent Van Goghin hiili-mustetyöt, sekä William Kentridgen graafiset sekatekniikkatyöt voisivat toimia sensijaan päivän tehtävän teknisenä referenssinä.

  Materiaalit: Vähintään A3-kokoinen piirustuspaperi ja hiili, sekä nestemäinen musta tussi

  Voin tarjota vaihtoehtoisen tehtävän tälle päivälle, mikäli ette onnistu jäejestämään itsellenne mallia ystävä- tai perhepiiristänne.

  Klo 15.30-17 Kurssin loppupalaute Zoomissa.

  Life Drawing for Comics Artists 

  Mon 25.10, Tue 26.10 and Wed 27.10 at 9.15-17
  
  -The course is implemented as remote course and requires completion of morning Zoom meetings, as well as participation in afternoon Zoom sessions and completion of assignments on the schedule recorded in this program.
  
  Mon 25.10.
  
  9.15-10.30 The first Zoom meeting of the course, where I will present the main contents of the course, the necessary materials and where we will introduce ourselves. Initialization of the task of the day and division of the afternoon Zoom times
  
  
  "Hands and feet"
  -Draw four A 4 size drawings of your own hands, or feet. 
  Material: 4 pieces of A4 drawing paper. Different pencils, 
  Try to draw as naturally as possible. Pay attention to the 
  anatomy, shape, outline, i.e. silhouette and shading, as 
  well as what kind of drawing gestures you are shading. 
  Are they line networks, or some peculiar personal traces? 
  Try to describe these fragments in front of your eyes as 
  accurately as possible.
  or alternatively charcoal & kneated eraser / chamois

  Tue 26.10 

   9.15 to 10.30 Morning zoom, where the group will go through the previous day's tasks and where the platform will be the day's task, and we agreed on the times for the afternoon Zoom meetings.

  "Yesterday, today and tomorrow"
  
  Draw a self-portrait of yourself as a child, now and in twenty years. Make the now version using a 
  mirror image, but for yesterday's and tomorrow's versions you can use, for example, photo references.
  
  Materials: 3 pieces of A4-sized papers, pencils, or charcoal, or you can also use colored pencils, or 
  watercolors, etc. mixed media.

  Wed 27.10 

   9.15-10.30 Morning zoom, where the group goes through the tasks of the previous day and where the task of the day of the platform.
   
  “A family member, or friend in the middle of their environment”

   Make a full body drawing of someone you know. Sources of inspiration for this task could be, for example, pictures of their friends by David Hockney, or Alicia Neel, which show not only the traits of the friend and the external character, but also her milieu. Vincent Van Gogh’s charcoal +ink works, as well as William Kentridge’s graphic mixed-media works, could instead serve as a technical reference for the day’s task. 

   Materials: At least A3 drawing paper and charcoal, and liquid black ink 

   I can offer an alternative task for today if you don’t manage to get yourself a model of your circle of friends or family. 

   15.30-17 Final course feedback in Zoom.

  • The materials, you will need during this course:

   -some pieces of charcoal ( about 7-9 mm thick )

   -A 4 drawing block, or sketchbook / around 10 pieces of A4-printing paper

   -2-3 pieces of thicker drawing paper (A3), or 3 pieces of Litoposter

   -soft drawing pencils or graphite  (around 4 B-8 B)

   -bottle of chinese, japanese or indian ink

   -a brush (pointed and around number 10-14)

   -your personal pencil case with your favorite pens and drawing chalks or crayons. 


   Good store for artistic materials, witch I warmly recomment:

   Finnish Painters´ Unions material supplier :

   Erottajankatu 9 B, tel. 09-68110511

   opening times: mon 12-17, tue-thu 9.15-17, fri 12-17.

   Remember to show your student card in order to get the discount. 

   **********************************************************