Översikt

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa Kiertotalouden strategiat ja johtaminen –kurssille! 

  Kurssilla sinulle tarjoutuu mahdollisuus saada laaja-alainen käsitys kiertotaloudesta ja sen edistämisen keinoista yhteiskunnalliselta tasolta yritysten sisäisiin prosesseihin. 

  Kurssi perustuu viikoittaiseen työskentelyyn. Eri viikkojen teemat ovat seuraavat: 

  -Johdanto kiertotalouteen
  -Kiertotalous ja systeeminen muutos
  -Kiertotalous yritysten strategisena valintana
  -Kiertotalouden ekosysteemit
  -Kiertotalouden johtaminen yhteiskunnallisella tasolla


  Viikkotehtävien (itseopiskelumateriaalit, kontaktiopetus Zoomissa, oppimispäiväkirja) suorittaminen vaatii joka viikko n. 10 h työtä, joten varaudu säännölliseen viikoittaiseen työskentelyyn kurssitehtävien parissa. Tämän lisäksi kurssisuoritus vaatii esseetyöpajan suorittamista sekä laajan kurssiesseen kirjoittamista.