Topic outline

 • Salilaskuharjoitukset

  • Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa. Loppuviikon harjoituksissa (H1B, H2B ja H3B) käsitellään tiistain luennolla käsiteltyjä asioita ja alkuviikon harjoituksissa (H1A, H2A ja H3A) edellisen keskiviikon luennolla käsiteltyjä asioita. 
  • Ilmoittaudu mukaan lähilaskuharjoitusten ryhmiin vain, jos oikeasti aiot käydä harjoituksissa. 
  • Voit valita eri numeroisen ryhmän A ja B-harjoituksiin ja voit vapaasti myös vaihtaa ryhmää, ellei Aallon mahdolliset koronarajoitteet sitä myöhemmin kiellä.
  • Tehtävät jaetaan ja palautetaan MP-järjestelmässä Lh-tehtävinä.
  • Assistentit ovat Owen Zhang ja Joonas Ryssy. Molemmilla on (at)aalto.fi -sähköpostiosoite

  Aiemmin ilmoitetusta tiedoista poiketen ryhmät H2A ja H3B toteutetaan etäopetuksena.

  Ryhmät, ja assistentit salilaskuharjoituksissa: 
  • Ma 13-15, H1A Owen 
  • Ti 13-15, H3A Owen
  • To 10-12, H2B Joonas 
  • Pe 10-12, H1B Owen

  Ryhmät, ja assistentit etälaskuharjoituksissa:
  • Ma 8-10, H2A Joonas 
  • To 10-12, H3B Owen

  • Erilaisia harjoituksia

   Kurssilla on runsaasti erilaisia harjoitustehtävämahdollisuuksia. Näistä kannattaa valita sopivat, eikä yrittääkään tehdä kaikkia. Kaikki harjoituksen löytyvät MasteringPhysics-järjestelmästä. Siellä on
   • Q-tehtäviä, jotka ovat luennoille valmistavia englanninkielisiä monivalintakysymyksiä.
   • K-tehtäviä, joiden avulla voi kerrata teoriaa esimerkkien avulla. Tehtävät sisältävät ohjaavaa palautetta ja vinkkejä tehtävien ratkaisemista varten. Tehtävät ja niiden opastus ovat oppikirjan englanninkielistä oheismateriaalia. K-tehtävissä kerrataan myös lukion kurssin aiheita. K-tehtävien tekemistä voi pitää vaihtoehtona luennoilla käymiselle tai keiniona paikata puuttuvia esitietoja. 
   • Lh-tehtäviä, joissa tehtävänanto ja vinkit ovat luennoitsijan rakentamia ja siksi suomenkielistä. Lh-tehtävät ovat kurssin ensisijaisia laskuharjoitustehtäviä ja niiden ratkaisemiseen saa apuja salilaskuharjoituksissa. 
   • Advanced Study Modules, jotka sisältävät nipun englanninkielisiä monivalintatehtäviä. Moduli toimii siten, että opiskelijan vastausten perusteella järjestelmä arpoo lisää tehtäviä, kunnes vastauksista riittävän suuri osuus on oikein. Pääsy näihin ei toimi, eikä Pearson ole pystynyt toistaiseksi asiaa korjaamaan. Nämä on poistettu.
   • MP:n toimintaan tutustuttava Johdantoharjoitus MastringPhysicsiin. Se kannattaa tehdä, jotta ei tekisi teknisiä virheitä varsinaisia harjoitukis palauttaessa.  
   • Kurssilla tarvittavaa matematiikkaa kertaavat K0-harjoitus ja Math Skills -Advanced Study Modulit. K0:sta voi tehdä yhden tehtävän tai useamman, jos kokee tarvitsevansa harjoitusta. Math Skills-modulit tulee tehdä kokonaan. Pisteitä siitä annetaan niukanlaisesti työmäärään nähden, joten nämä ovat kertausta tarvitseville.
   Harjoitusten takarajat ja pisteet
   • Q-tehtävät tulee palauttaa ennen luentoa. Palautusajan päätyttyä niistä ei saa pisteitä. Kerättävänä on 0,5 pistettä / harjoitus.
   • Lh-tehtävät ovat tehtävissä noin viikon ajan. Myöhässä palautetuista Lh-tehtävista saa vähemmän pisteitä kuin ajoissa palautetuista. Kerättävänä on noin 2,5 pistettä / harjoitus.
   • K-tehtävillä on pelkästään ohjeellinen palautusaika. Myöhässä palautetuista saa yhtä paljon pisteitä kuin ajoissa palautetuista. Kerättävänä on noin 1 piste / harjoitus.
   • Advanced Study moduleilla on vain ohjeellinen palautusaika. Myöhässä palautetuista saa yhtä paljon pisteitä kuin ajoissa palautetuista. Matematiikkaa kertaavista moduleista saa alle 1p / harjoitus ja fysiikkaa kertaavista 1,5 pistettä / harjoitus. Pisteitä on jaossa enemmän, kuin niitä voi kerätä myös ilman näitä moduleja, joten näiden poistaminen käytöstä ei vaikuta kurssilla kerättävissä olevaan maksimipistemäärään.
   • Kaikki pisteiden keruu päättyy helmikuun kurssitentin alkaessa. Sen jälkeen pisteitä ei voi kerryttää, mutta harjoitukset säilyvät avoinna oppimista varten suunnilleen vuoden 2022 loppuun.
   • Huomaa! Yllä olevissa harjoituksissa on jaossa enemmän pisteitä, kuin mitä kurssilla pystyy käyttämään hyväksi. Ei ole tarkoitus, että teette kaikki mahdolliset harjoitukset.

   Ryhmätyöstä ja prujaamisesta

   Koska harjoituksista saa pisteitä loppuarvosteluun, harjoitukset tulee tehdä itsenäisesti. MP:n tehtäviä saa ratkoa ryhmätyönä mutta kopiointi verkosta tai muilta opiskelijoilta ei ole sallittua. Tehtävien ratkaiseminen ryhmässä, jossa jokainen tekee yhteisen keskustelun perusteella laskemisen itse on ryhmätyötä, mutta tehtävien jakaminen ryhmän kesken ja muiden ratkaisemien tehtävien tulosten kopiointi toisilta on kopiointia.