Topic outline

 • Presentationerna hålls 14–16.12 i 3 grupper i sal U405a enligt tidtabellen nedan.

  För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (9–12 eller 13–16). Handledare kommer och går som de hinner.

  Alla presentationer förväntas vara på svenska oberoende av arbetets språk och opponeringen är också på svenska. Handledarens respons kan vara på engelska (eller finska).

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.

  Deltagande på distans

  Avsikten är att hålla presentationerna och opponeringen på plats i sal U405a. Ifall du är i karantän eller av någon annan anledning inte kan delta på plats måste du meddela koordinatorn i god tid före din presentation.

  Zoom-länk (Mötes-ID: 685 5441 8903, lösenord: kandsemi)