Topic outline

 • Arvolupauksemme on kehittää teoreettista ymmärrystä ja käytännön sovelluskykyä liittyen käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan.


  Kurssin suoritettuasi

  • tunnet käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön,
  • osaat kerätä, koostaa ja yhdistää tietoa ongelmakentästä käyttäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmista sekä hyödyntää keräämääsi tietoa kehitystyössä,
  • osaat arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän/asiakkaan tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla,
  • osaat viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista sekä
  • löydät oman roolisi tiimityössä.